OHLÉDNUTÍ ZA DSM V BRNĚ, květná sobota 2012

Sobota před Květnou nedělí patří tradičně mladým. Letošní světový den mládeže provázel citát z Pavlova listu do Filip: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ (Flp 4,4).

Tak jak je v naší diecézi zvykem, pozval biskup Vojtěch Cikrle mladé lidi, aby se společně setkali, zamysleli se nad poselstvím Svatého Otce, něco nového se dozvěděli, načerpali nadšení ke službě a společně slavili liturgii.

Také desítka mladých z naší Knínické farnosti vyrazila společně do Brna na Petrov. Po zaregistrování do skupinek, přivítání, nezbytných informacích a zajímavých pozvánkách jsme se rozprchli na místa blízká i vzdálená k dopolednímu programu. Témata skupinek byla zajímavá. Někteří z nás se zúčastnili povídání z turisticko-misijní cesty kněží do Tanzánie, jiní chtěli diskutovat o vztazích, nejmladší z nás zavítali na výtvarnou skupinku pro nejmenší.

Po obědě ve formě sýrové nebo salámové bagety byl čas k popovídání s kamarády, ke slavení svátosti smíření nebo k výstupu na věž.

Odpolední program byl zakončen společným slavením mše svaté.

Odjíždíme s výzvou se setkat na celostátním setkání mládeže. Tak třeba o prázdninách ve Žďáře naviděnou!

-ma-

Ohlasy některých účastníků:

Letošní setkání s otcem biskupem jsem si opravdu užila. Líbilo se mi ranní přivítání i rozmanité skupinky. Letos jsem si vybrala skupinku č. 4 s názvem Chodili spolu z čisté lásky. Tuto skupinku měli na starosti manželé Vykydalovi. Bylo vidět, že v manželství už mají opravdu praxi a vřele Vám doporučuji si je také někdy poslechnout. Během jejich povídání jsme se utvrdili v tom, že všichni muži a všechny ženy jsou opravdu stejní. Nakonec nechyběla ani tradiční mše sv., sloužená otcem biskupem za doprovodu výborné scholy. Teď už jen můžu dodat: Příště zas! (Monika)

Jsem moc ráda, že jsem na DSM mohla jet. Skupinka, které jsem se zúčastnila, nesla název Modlitba chval. A bylo to skvělé – společně jsme se modlili, zpívali, poslechli si svědectví, probudili v sobě vděčnost a dík Bohu a chválili jsme nejen slovy, ale i máváním praporů, pohybem, napsáním slov chvály,… Jak kdo chtěl a uměl, tak chválil Boha. Byl to pro mě nový zážitek, který mi dodal hodně radosti. (Ivana)

Po ranním zahájení programu v katedrále jsme se vydali na skupinku Chodili spolu z čisté lásky, kterou měli manželé Vykydalovi. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o vztazích mezi mužem a ženou. Myslím si, že nám tyto informace hodně dají do našeho vztahu i do vztahů s ostatními lidmi. Moc se nám tato skupinka líbila. (Dušan a Maruška)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *