POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 2012

Duchovní obnova

V březnu naši farnost navštívil o. Tomáš Koumal z farnosti Kunštát, který vedl v Knínicích postní duchovní obnovu. Byla nás sice hrstka, kteří jsme na obnovu přišli, ale přesto, kdo přišel, určitě nelitoval. Ráda bych Vám předala alespoň několik myšlenek, které na obnově zazněly. Celá přednáška byla na téma Víra, naděje a láska.

Víra

Víra je vztah. Já věřím Tobě, Bože….

Bůh dává člověku všechno, co potřebuje.

Když Bůh Mojžíše oslovil v hořícím keři, ten měl několik výmluv, proč nemůže být součástí Božího plánu.

Jedna z výmluv Mojžíšových:         

„Co řeknu Izraelcům? Kdo jsi?“

Bůh odpovídá : „Jsem, který jsem“.

Další výmluva Mojžíšova:     

„Oni mi neuvěří.“

Bůh dává Mojžíšovi do ruky znamení. Nemusí spoléhat jen na sebe.

Třetí výmluva:                       

Mojžíš: „ Nejsem výmluvný.“

Bůh se ptá: “Kdo dal člověku ústa? Já budu mluvit tvými ústy.“

Není to i se mnou v následování Boha podobné?

Když se učím plavat, bojuji s vodou a topím se. Ve chvíli, kdy se položím na hladinu, voda mě nese.

Stejně je to tak i s vírou. Když se položím na hladinu Boží důvěry, pak mě Bůh ponese.

Příběh – Husí rodina si povídá mezi sebou. Starý houser vzpomíná, jak byly husy statečné, jak létaly daleko, kde byla krásná příroda a měly se tam krásně.

Husy byly duchem v těch krajinách a bylo jim v jejich snu krásně. Ale přišel Pán domu a husám nasypal krmení. Najednou byly vzletné myšlenky pryč. Husy lehce zahodily svoje sny a spokojili se s tím, co jim hospodář nabídl. Bylo to rychlé a bezbolestné uspokojení jejich životních potřeb.

Nejsem jako ta husa? Netoužím po tom, co můžu mít hned?

Každý hřích vypadá, jako to nejlepší možné řešení. Ve chvíli, kdy ale hřích udělám, zjistím, jak je shnilý a hořký…..

Bůh uzavřel s člověkem smlouvu: Já budu Tvým Bohem, ty budeš mým lidem.  Smlouva s Ježíšem je psaná Ježíšovou krví, ne krví naší.

Satan ale bere člověku všechno. Bere člověka celého.

Víra je poklad, není ztráta!

Naděje

Znakem naděje je kotva.

Kotva na lodi je pevně napojená na loď a odhazuje se někam, kde je něco pevného.

Jestliže máme mít naději, nesmíme kotvu vázat sami na sebe. Musíme se svázat s něčím stabilním. Nic není stabilnější než sám Bůh. Můžeme se o něj s naprostou jistotou opřít.

O. Tomáš nám ukázal 1000Kč. A ptá se:

„Chcete tu tisícovku?“ „Ano!“

„Když ty peníze umažu, chcete jí?“ „Ano!“

„Když ji zmačkám a pošlapu, budete jí chtít?“ „Ano, budeme!!!“

Ty peníze neztratí hodnotu, ani když jsou zmačkané, špinavé!

Já svoji hodnotu nikdy neztrácím, ani když jsem zmuchlaný nebo ušpiněný.

Nemám hodnotu podle toho, co si o mně myslí druzí! Ani podle toho, co si o sobě myslím já sám!

Čím víc pro nás Ježíš trpěl, tím víc nám ukazoval svoji lásku.

Láska

Eros – toužím po tom druhém. Chci ho mít, chci ho vlastnit. Do manželství patří, ale nesmí mu vládnout. Záleží mi spíš na mně. Neptám se, co ty chceš….

Filia – filosofia – láska k moudrosti, láska mezi přáteli, máme podobný pohled na svět. Vztah rovnocených partnerů.

Agapé – Bůh je láska – láska nehledá své štěstí. Láska, která hledá štěstí toho druhého.

Čím víc se máme rádi, tím víc si musíme odpouštět. Pokud si neodpouštíme, drobnosti se nakupí a pak kvůli maličkosti vybuchneme.

Test odpuštění:

Představím si situaci, kdy mi někdo ublížil. Co to se mnou udělá? Zůstanu klidný, nebo mě to rozčílí? Pokud toho druhého mám rád a zůstanu klidná, odpustila jsem.

 Duchovní obnova v postní době se v naší farnosti opakuje již několik let. Kdo budete chtít, tak dá-li Pán, budete mít příležitost se i v roce 2013 zúčastnit této obnovy v našem kostele sv. Marka.

-bš-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *