Bohoslužby

Kostel sv. Marka v Knínicích: (platnost od 5.8.2019)
Neděle 08.30 h
Čtvrtek 18.00 h
Pátek 18.00 h
Úmysly mší svatých do konce roku 2019
Kostely a kaple naší farnosti:
Farní kostel sv. Marka v Knínicích
Filiální kostel Zvěstování Páně ve Vážanech
Kaple sv. Anny v Šebetově
Kaple sv. Floriána v Knínicích
Do farnosti Knínice u Boskovic spadají tyto obce:
Knínice
Sudice
Šebetov
Vážany