Bohoslužby

Kostel sv. Marka v Knínicích:

středa    17.00 hodin (nejen pro rodiny s dětmi)

pátek     18.00 hodin

neděle   10.30 hodin

Kostely a kaple naší farnosti:

  • kostel farní sv. Marka
  • kostel filiální Zvěstování Páně (Vážany u Boskovic)
  • kaple sv. Anny (Šebetov)
  • kaple sv. Floriána (Knínice)

Do farnosti Knínice u Boskovic spadají tyto obce: