Úmysly mší svatých v Knínicích

Zapsat úmysl mše sv. je možné vždy po mši sv. v sakristii kostela. Zatím zapisujeme úmysly mší sv. pouze do konce roku 2019.
16. 8.  
18. 8. Ne Za dvoje rodiče, bratra, sestru a duše v očistci.
22. 8. Čt Na poděkování a ochranu Panny Marie.
23. 8.  
25. 8. Ne Za 50 let života.
29. 8. Čt Za zemřelou Marii Hrouzovou a rodiče.
30. 8. Za zemřelého P. Václava Suchého a knínickou farnost.
1. 9. Ne Za živou a zemřelou rodinu a na poděkování.
5. 9. Čt Za děti a školní mládež.
6. 9. Za zemřelého manžela a dvoje rodiče.
8. 9. Ne Za rodiče Němcovy z Vážan.
12. 9. Čt Za rod Ševčíků a Hamlů.
13. 9. Za živou a zemřelou rodinu Geršlovu, Šínovu, Jankovu a Havelkovu.
15. 9. Ne Za farníky.
19. 9. Čt Za zemřelé rodiče Ševčíkovy a živou rodinu.
20. 9. Za zemřelého Manžela a živou rodinu Fialovu.
22. 9. Ne Za členy živého růžence ze Šebetova.
26. 9. Čt Za živou a zemřelou rodinu Šimkovu a Josefa Žilku.
27. 9. Na poděkování s prosbou o další ochranu.
28. 9. So Za Jiřího Ptáčka a dvoje rodiče.
29. 9. Ne Za rodinu Novákovu a Přikrylovu a rodiče.
3. 10. Čt Za rodiče Němcovy z Vážan.
4. 10. Za manžela, živou rodinu Žilkovu a Šimkovu.
6. 10. Ne Za zemřelou Zdenku Páralovou a její rodiče.
10. 10. Čt Za rodinu Hrdou a duše v očistci.
11. 10.  
13. 10. Ne Za manžela, syna Pavla a Silvestra a duše v očistci.
17. 10. Čt Za Jarmilu a Františka Hrouzovy, rodiče a sourozence.
18. 10. Za dvoje rodiče, bratra, sestru a duše v očistci.
20. 10. Ne Za zemřelé rodiče a bratra Kamila.
24. 10. Čt Za zemřelého bratra a rodiče.
25. 10. Za Annu Čížkovu a rodiče Živné.
27. 10. Ne Za dceru Elišku a duše v očistci.
31. 10. Čt Za kmotřence Elišku a Dominika a syna Dalibora.
1. 11. Za zemřelé dobrodince církve.
2. 11. So Za všechny věrné zemřelé.
3. 11. Ne Za rodinu Kuklovu a Kovalčíkovu.
7. 11. Čt Za živou a zemřelou rodinu Ambrožovu a duše v očistci.
8. 11.  
10. 11. Ne Za farníky.
14. 11. Čt Za živou a  zemřelou rodinu Lujkovu a Hrdou.
15. 11.  
17. 11. Ne  
21. 11. Čt  
22. 11.  
24. 11. Ne  
28. 11. Čt  
29. 11.  
1. 12. Ne Za rodinu Vondálovu.
5. 12. Čt  
6. 12. Na poděkování ke cti Panny Marie.
8. 12. Ne Za farníky.
9. 12. Po Za zemřelé dobrodince farnosti.
12. 12. Čt  
13. 12. Za Cyrila Říhu, rodinu Říhovu a Továrkovu.
15. 12. Ne Za Marii Dračkovou, rodinu Dračkovu a Bílkovu.
19. 12. Čt Za Jana Dvořáka, živou a zemřelou rodinu.
20. 12. Za maminku, živou a zemřelou rodinu Žilkovu a Šimkovu.
22. 12. Ne Za farníky.
24. 12. Út Za mír a pokoj pro každé lidské srdce.
25. 12. St  
26. 12. Čt  
27. 12.  
29. 12. Ne Za rodinu Fialovu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
31. 12. Út Na poděkování za přijatá dobrodiní v uplynulém roce.