Úno 13

Postní projekt – dílny, jarmark, beseda

Velikonoční tvořivé dílny

Budou každý pátek od 15h – 17h na faře v Knínicích. První dílna připadne na 20. února 2015. Dílny končí velikonočním jarmarkem.Více na plakátech.


Velikonoční jarmark

se bude konat 22. březen 2015 v Knínicích na „Sýpce“. Výtěžek z jarmarku věnujeme Hnutí pro život ČR.

Hnutí Pro život ČR je registrovaným spolkem, který má za cíl obnovit vědomí neměnné důstojnosti a nedotknutelnosti života každého člověka od jeho početí do přirozené smrti a uznání jeho plné právní ochrany.

Konkrétně se jedná o:

  • zákaz zabíjení dětí před narozením
  • obnovení vědomí důstojnosti všech lidí, i nemocných a tělesně postižených
  • obnovení smyslu pro důstojnost lidské sexuality
  • podpora přirozené rodiny založené na nerozlučitelném manželství muže a ženy

Hnutí Pro život ČR poskytuje praktickou pomoc, vydává a šíří související informace, pořádá přednášky a informační kampaně, podporuje systematické modlitební úsilí a spolupracuje na legislativních změnách.

Ochrana lidského života nevychází z náboženství, ale z přirozeného rozumu.


Beseda

se spoluzakladatelkou Hnutí pro život paní Sylvou Bernardovou  a gynekoložkou MUDr. Xenií Preiningerovou, která je členkou Hnutí pro život, bude 8. března 2015 v 15h v kulturním domě v Knínicích.

Bližší informace o dílnách, jarmarku a besedě můžete sledovat na plakátech, které budou na vývěskách před úřadem městyse, před kostelem, v obchodech, a také na webových stránkách úřadu městyse www.kninice.web4u.cz a stránkách farnosti.

Lis 29

Půjdem spolu do Betléma

Program je složen ze dvou částí:
– prožívání doby adventní spojené s výrobou betlému
– sváteční den se Svatou Rodinou – 28.12.2014

PROŽÍVÁNÍ DOBY ADVENTNÍ SPOJENÉ S VÝROBOU BETLÉMU
Doba adventní je časem radostného očekávání příchodu Spasitele, doba rozjímání a duchovní přípravy na Vánoce. Zkusme toto radostné očekávání prožívat uvnitř našich rodin, se svými nejbližšími. Každá rodina má své tradice a individuální možnosti, proto je na každé z nich, jak tuto nabídku využije a přizpůsobí vlastním podmínkám.
Prostředníkem prožívání letošního adventu ať je vám TVORBA BETLÉMU
V době od 30. listopadu do 23. prosince zkuste ve své rodině vytvořit láskyplné chvíle klidu, při nichž budete mimo jiné vyrábět betlém, který během vánočních svátků donesete na sýpku, kde uspořádáme betlémkovou výstavu v rámci Svátečního dne se svatou Rodinou.
Po skončení výstavy vám bude vaše rodinné dílko vráceno.
Betlém může být vyroben z naprosto libovolného materiálu, jakékoliv velikosti či tvaru. Kdo by měl zájem, je možné poskytnout několik klasických papírových vystřihovacích betlémků různých velikostí a množství dílků (ve farní knihovně v době po mši svaté), a polystyren pro vytvoření podkladu a informace při nejasnostech u Petry Hartlové.

SVÁTEČNÍ DEN SE SVATOU RODINOU – NEDĚLE 28. 12. 2014
Svatá Rodina, jejíž mozaikový obraz zdobí farní hřiště, si zaslouží naši pozornost a úctu. Proto se naše farní společenství sejde v neděli 28. prosince odpoledne k modlitbě, k oslavě Svaté Rodiny, ale také ke společnému posezení, koledování i kultuře.
Přibližný program odpoledne:
14:00 SETKÁNÍ NA FARNÍM HŘIŠTI U OBRAZU SVATÉ RODINY S MODLITBOU A ZPĚVEM KOLED, PRŮVOD DO KOSTELA, KDE BUDE POKRAČOVAT SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
cca v 14:45 KONCERT DECHOVÉHO KVARTETU BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM V KOSTELE
PROGRAM NA SÝPCE: VÝSTAVA BETLÉMKŮ*), BESEDA A FOTOPREZENTACE O BETLÉMĚ, PROMÍTÁNÍ ZÁZNAMU ŽIVÉHO BETLÉMA Z MĚŘÍNA, K OBČERSTVENÍ VÁNOČNÍ DOBROTY, AKTIVITY PRO DĚTI
*) Výstava betlémků bude uspořádána z betlémků, které vytvoříte během adventního času ve svých rodinách a z dalších betlémů – od vás či vašich známých, které by bylo možné zapůjčit a na sýpce vystavit.
Pokud máte tuto možnost, přihlaste se během adventní doby u Petra Haupta.

Říj 11

Netradiční modlitba bolestného růžence – 19. října 2013

Srdečně zveme na

 netradiční modlitbu růžence

se ztvárněním obrazů ze života Ježíše Krista

stínovým divadlem.  

Budeme rozjímat nad růžencem bolestným.

 

Kde: v kostele sv. Marka v Knínicích

Kdy: v sobotu 19. 10. 2013

V kolik: v 19.00 hod

 

Přijďte společně s námi oslavit říjen – měsíc Panny Marie růžencové a ve chvílích ticha zakusit její krásu a hloubku.

         

        

Čvn 01

Farní den, 23. června 2013

Motto: „Slovo na Moravu přišlo.“

8:30 mše svatá – sloužit ji bude otec V. Sommer, který v tento den oslaví své 50. výročí kněžství

14:00 požehnání a koncert Scholy z Knínic

Asi od 15.00 následuje program na farním hřišti:

* představení nejmenších dětí – Hvězdičky

* divadlo dětí z Boskovic – O sv. Cyrilu a Metodějovi

* šerm

 V průběhu odpoledne:

– možnost zhlédnout na sýpce fotky z různých farních akcí a také „koutek“ k Božímu tělu

– otevřený kostel, věž, zvonice

– soutěže pro děti na zahradě, výtvarné dílny, koutek pro děti

Občerstvení i hudba nebudou chybět!

Těšíme se na Vás.

 

 

Dub 27

P. FRANTIŠEK BLAHA SDB v naší farnosti – pátek 3. května

V PÁTEK 3. KVĚTNA 2013

PŘIJEDE K NÁM DO KNÍNICKÉ FARNOSTI

P. FRANTIŠEK BLAHA SDB

– RODÁK Z NEDALEKÉHO SULÍKOVA. Do roku 2010 zastával funkci provinciála komunity Salesiánů Dona Boska. Nyní působí jako ředitel v místní komunitě Salesiánů Dona Boska v Ostravě.  Zakladatelem salesiánů je italský kněz don Jan Bosco (1815-1888). Kongregace se věnuje především výchově mládeže.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI NA TOTO KRÁSNÉ ODPOLEDNE PROŽITÉ SPOLU S OTCEM FRANTIŠKEM, KTERÝ SE NA NÁS UŽ TĚŠÍ!

PŘIJÍT MŮŽETE NA CELÝ PROGRAM NEBO JEN NA ČÁST Z NĚJ PODLE VAŠICH MOŽNOSTÍ:

 

   16:00 – 17:30        beseda na téma VÍRA a EUCHARISTIE (farní zahrada, při špatném počasí na faře)

   18:00                       mše svatá

   18:45                      večer chval

Poté povídání na jakékoli téma u ohně na farní zahradě

 

ÚSMĚVŮ A RADOSTI V TENTO DEN URČITĚ NEBUDE MÁLO. PŘIJĎTE A PŘESVĚČÍTE SE SAMI!

(……………. PRÁCE NEUTEČE J ……………)

Zář 01

Růžencové rozjímání – růženec světla

6. října 2012 v 19:00 – kostel sv. Marka

Svíčky, ticho nenásilně přerušené slovy, písničkami. Okolo lidi, kteří touží po setkání s Pánem v modlitbě růžence. 

Klečím a prožívám velikost Boha, který mě přesahuje. Přemýšlím, jak zapadají slova Písma svatého do mého života. Pán ke mě mluví a naplňuje mé toužící srdce svou přítomností, svým slovem. Odpovídá na moje otázky a já cítím, že v Jeho přítomnosti se nemusím bát.

Pokud tvá duše je naplněna touhou po hlubším poznávání Pána, jsi srdečně zván na růžencové rozjímání.

 

Zář 01

Katecheze pro mládež (cca 16-21 let) – infoschůzka v neděli 16. září po mši sv.

Katecheze pro mládež budou probíhat pravděpodobně jedenkrát za měsíc a zájemci nechť přijdou na schůzku v neděli 16. září po mši svaté na faru, aby se domluvili na typech katecheze (přednášky, besedy, promítání, výlet, putování, brigáda,…), tématech, která by je zajímala a době, kdy by se uskutečnily. Na všechny se těší tým katechetek.