úkoly z náboženství 5

Dobrý den děti, dnes si připomeneme dvě události z Ježíšova života – první z nich je z Ježíšova dětství – návštěva mudrců, druhá událost je ze začátku Ježíšova působení – jeho křest. Křtem Páně končí doba vánoční. NEJDŘÍVE SE ZASTAVÍME U SVÁTKU TŘÍ KRÁLŮ – 6. ledna.V době, kdy se Ježíš narodil, vládl v Jeruzalémě jako král Herodes. […]

Setkání biřmovanců – 15.11.2013

Po 2 letech od biřmování proběhlo v pátek 15.11.2013 setkání biřmovanců. Setkání zahájil o. Petr Košulič v 19:30 hodin ve farním kostele, kde společně s biřmovanci adorovali před vystavenou nejsvětější svátostí oltářní. Poté se přesunuli k neformálnímu posezení na faru. Biřmovanci hodnotili setkání jako povzbuzující a budou se snažit se setkávat každoročně.

SOUTĚŽ „VELKOMORAVSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ“ – úspěch našich dětí, květen 2013

„VELKOMORAVSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ“ – děkanátní kolo 30. 5. 2013 byl den, kdy se skupinka sedmi dětí – Zuzana Ševčíková, Radovan Kotouček, Martin Oliva, Vojtěch Mucha, Veronika Ošlejšková, Ondřej Mucha a Alena Lujková – z Knínické farnosti, vydala do Boskovic, aby obhájila své znalosti ze života sv. Cyrila a Metoděje v děkanátním kole soutěže „Velkomoravské dobrodružství“. A […]