Bře 03

Záznam – postní duchovní obnova, 3.3.2018, o. Martin Hönig

Téma: Jak se stát svatým uprostřed světa, 3.3.2018, Knínice

Fotografie zde

1.přednáška (ke stažení MP3)

 

2.přednáška (ke stažení MP3)

 

3.přednáška (ke stažení MP3)

 

závěr (ke stažení MP3)

Bře 05

Záznam – postní duchovní obnova, 4.3.2017, o. Michal Seknička

Téma: Duch Svatý v církvi včera a dnes, 4.3.2017, Knínice

1.přednáška (ke stažení MP3)

 

2.přednáška (ke stažení MP3)

 

3.přednáška (ke stažení MP3)

Úno 14

Záznam z postní duch.obnovy – Jan Špilar, 13.2.2016

Záznam z postní duchovní obnovy – Jak hořet, ale nevyhořet konané v kostele sv. Marka v Knínicích 13.2.2016. Duchovní obnovu vedl jáhen Mgr. Jan Špilar, majitel brněnského kadeřnického studia Střihoruký Edward.

  1. přednáška (MP3), délka 43:21
  2. přednáška (MP3), délka 45:25
  3. přednáška (MP3), délka 36:52
Úno 21

Postní duchovní obnova, 21.2.2015 – záznam

Duchovní obnova byla na téma EUCHARISTIE, ZDROJ NAŠEHO ŽIVOTA a vedl ji o. Roman Kubín.

1. část (poslech online, nebo ke stažení v MP3 zde)

2. část (formát MP3 zde)

3. část (formát MP3 zde)

Led 04

Adventní biblická soutěž pro dospělé – 2013

Do soutěže se zapojilo celkem 19 farníků, ale jen 10 z nich vytrvalo po všechna čtyři kola. Kromě již ostřílených soutěžících se tu objevili i nováčci a vedli si výborně. Škoda jen, že nelze odměnit všechny! Ale vy, co jste se zúčastnili, a nevyhráli, nezoufejte, třeba to vyjde příští rok. Každopádně máte můj obdiv a děkuji vám, že jste měli odvahu se zapojit do biblického dobrodružství a našli si čas pro Boží slovo.

Zde jsou všechny otázky a správné odpovědi podle ekumenického překladu (uznány byly i jiné varianty):

* Kolik Jóabových zbrojnošů obstoupilo Abšalóma, než ho ubili k smrti?(2. Sam) 10

* Proč je úbor toho, který přichází z Edómu, krvavě zbarven? (Izajáš 59-64) Protože šlapal v lisovací kádi a šťáva mu roucho postříkala

* Podle Lukášova evangelia někteří lidé tvrdili, že Ježíš vyhání démony ve jménu knížete démonů. Jaké je jméno tohoto knížete? Belzebul

* Čím se halí doliny v Žalmu 65? oblím

* Co měl prorok Ezechiel sníst na Hospodinův příkaz, když byl poslán ke vzpurnému lidu izraelskému? svitek

* Čím je naše tělo podle 1. listu Korintským? chrámem Ducha svatého či údy Kristovými

* Co má v knize Pláč na lemu roucha jeruzalémská dcera? nečistotu

* Co řekl Ježíš podle Markova evangelia fíkovníku, na kterém bylo jen listí, ale žádné ovoce? Ať z tebe již na věky nikdo nejí ovoce!

* Co je řečeno o andělích v listě Židům? Jeho andělé jsou vanutí větru

* Které město je podle proroka Nahuma pro svoji pýchu, krutost a modloslužbu zahlazeno? Ninive

* Doplňte podle knihy Přísloví (16-22): Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale …. prozíravá žena je od Hospodina

* Prostřednictvím koho píše Petr svůj první list? Silvána

 

VÝHERCI JEDNOTLIVÝCH KOL:

1. Petr Haupt

2. Vladimír Mucha

3. Věra Konečná

4. Jaroslava Hauptová

 

VÝHERCI CELÉ SOUTĚŽE:

1. Jiřina Vybíhalová

2. Blanka Ševčíková

3. Anna Blažková

Lis 22

Setkání biřmovanců – 15.11.2013

Po 2 letech od biřmování proběhlo v pátek 15.11.2013 setkání biřmovanců. Setkání zahájil o. Petr Košulič v 19:30 hodin ve farním kostele, kde společně s biřmovanci adorovali před vystavenou nejsvětější svátostí oltářní. Poté se přesunuli k neformálnímu posezení na faru. Biřmovanci hodnotili setkání jako povzbuzující a budou se snažit se setkávat každoročně.

Čvn 10

SOUTĚŽ „VELKOMORAVSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ“ – úspěch našich dětí, květen 2013

„VELKOMORAVSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ“ – děkanátní kolo

30. 5. 2013 byl den, kdy se skupinka sedmi dětí – Zuzana Ševčíková, Radovan Kotouček, Martin Oliva, Vojtěch Mucha, Veronika Ošlejšková, Ondřej Mucha a Alena Lujková – z Knínické farnosti, vydala do Boskovic, aby obhájila své znalosti ze života sv. Cyrila a Metoděje v děkanátním kole soutěže „Velkomoravské dobrodružství“. A jak že si vedly?

Vše začalo ráno, kdy rozděleny do tří kategorií psaly vědomostní test. Poté byly rozlosovány do osmi skupinek a chodily po stanovištích, kde plnily různé úkoly.  Např. se měly naučit pozdravy v šesti různých jazycích – např. latinsky AVE, arabsky MAR HABA,  rusky ZDRASTVUJTĚ, hebrejsky BOKAR TOV…, dále luštily hlaholici, v písku hledaly archeologické nálezy, překládaly písmo, atd.

Po této zábavné části následoval oběd a chvíle napětí, jak že jsme dopadli? Body z testu a ze stanovišť byly sečteny a děti netrpělivě očekávaly výsledky.

Z první kategorie -3. a 4. třída – z celkového počtu 24 dětí postoupil do finále Radovan Kotouček a umístil se po napínavém souboji na krásném 6.místě.

Ze druhé kategorie 5. a 6. třída – z celkového počtu 19 dětí postoupil Vojtěch Mucha, který skončil na 3. místě.

Ze třetí nejstarší kategorie z celkového počtu 14 dětí postoupili hned dva – Alena Lujková – umístila se na osmém místě a Ondřej Mucha, který po dlouhém prvenství byl nakonec v poslední otázce poražen a umístil se na 2. místě.

Všem účastníkům „Velkomoravského dobrodružství“ děkuji za účast a pečlivou přípravu a gratuluji k úspěchu! 🙂

Jitka Muchová

 

 

 

 

Bře 27

Velikonoční jarmark, 17. března 2013

V neděli 17. 3. jsme mohli nasát jarní atmosféru na velikonočním jarmarku, který proběhl v Knínicích. Kromě ručně vyráběných knížek a drátěných závěsů jsme mohli vidět na jarmarku také věnečky zdobené látkami a korálky, zdobené svíčky, zvířátka ze sena, květináče z keramické mozaiky a další výrobky od lidí, kteří chtěli přispět na dobrou věc.

Na jarmarku je pokaždé velice příjemná přátelská atmosfére a nebylo tomu jinak i tentokrát. Teplý čaj a něco sladkého k tomu také přispělo.

Velký dík patří všem, kteří přišli na tvořivé dílny a vyráběli výrobky na jarmark, těm mladým, kteří ochotně na dílnách hlídali naše děti, také všem, kteří tvořili doma a samozřejmě i vám, jenž jste si koupili výrobky z jarmarku.

Výtěžek z jarmarku činil 16 466Kč a k tomu jsme připočetli peníze z besedy s MUDr. Lázničkovou a do Centra naděje a pomoci v Brně posíláme částu 17 570Kč.

 

Krásné jarní dny:-)

Blanka Ševčíková

Úno 25

Přednáška DOSPÍVÁNÍ, DOSPĚLOST A RODIČOVSTVÍ Knínice 16. února

V sobotu odpoledne 16. února jsme se rozhodli vyrazit do Knínic na přednášku MUDr. Ludmily Lázničkové z CENAPu (Centrum naděje a pomoci) v Brně.
Slova paní doktorky nám rozšířila naše pohledy na současnou problematiku a nástrahy týkající se dospívání, dospělosti a rodičovství. Kladla důraz na tolik zesměšňovanou předmanželskou čistotu a věrnost v manželství, upozornila na rizika spojená s užíváním hormonální antikoncepce, na zdravotní důsledky plynoucí z častého střídání partnerů a mnoho dalších poznatků přímo z její ordinace. Část přednášky věnovala také PPR, metodě, která využívá přirozených ukazatelů plodnosti k určení plodných a neplodných dní, vysoké spolehlivosti této metody, která je srovnatelná se spolehlivostí hormonální antikoncepce s vyloučením všech zdravotních rizik.
Nás, jako rodiče, nejvíce oslovilo téma očkování proti rakovině děložního čípku a tlak farmaceutických společností nejen vlivem reklamy na matky dospívajících dcer. Její studie nás upozornily na to, že nejde o očkování proti rakovině, ale proti lidskému papilomaviru HPV, a to jen proti 2-4 kmenům ze cca 100 identifikovaných.
Gynekoložka MuDr. Ludmila Lázničková, ze svého přesvědčení lidi léčit a nikoli jim ubližovat, nepředepisuje hormonální antikoncepci, ani neočkuje proti HPV, což se samozřejmě odvíjí na finančních možnostech občanského sdružení CENAP. Proto tato organizace uvítá jakoukoli finanční pomoc.
S Cenapem máme velmi dobré osobní zkušenosti a doporučujeme nahlédnout na jejich webové stánky www.cenap.cz i využít nabízených přednášek, kurzů a poradenství. (manželé Křičkovi)

Videozáznam z přednášky:

 

Úno 25

FARNÍ PLES Knínice 25. ledna

POPRVÉ NA PLESE
Tedy poprvé na farním plese a určitě ne naposled. Do 25. ledna tohoto roku jsme si s manželem mysleli, že nejsme na plesy, že nás plesy nijak neberou a vůbec, že plesy nejsou nic moc zábava (alespoň pro nás).
Jenže to jsme předtím nikdy (ke své škodě!) nebyli na našem farním plese! Už jen to uvítání stálo za to – obdarováni krásnými perníčky a posilněni becherovkou jsme ještě trochu nejistě vkráčeli na sál. Ale dobrá společnost u stolu, výborné
červené víno a příjemná hudba naši mírnou nervozitu proměnily ve skvělou náladu. A tato vládla mezi všemi účastněnými, a proto jsme si připadali jako na velké rodinné oslavě mezi milými a blízkými přáteli.
Potěšilo nás, že se zúčastnil náš pan farář s panem kaplanem a také náš bývalý kaplan – otec Petr. Měli jsme možnost si s nimi popovídat a byli jsme rádi, že prožívají radost z plesového společenství s námi všemi.
Taky si uvědomujeme, že za celou organizací stál kus velké práce (občerstvení, lístky, tombola, úklid sálu,…), proto organizátorům velký dík. A už teď se těšíme na farní ples v příštím roce.
Maruška a Jožka Hudcovi