Farní knihovna

se nachází ve farním kostele v Knínicích v zadní části nalevo (místo zpovědnice).

Knihy si můžete bezplatně vypůjčit vždy po mši svaté. Případně Vám je můžeme připravit, stačí si vybrat z níže uvedeného seznamu a poslat na email: dankos@razdva.cz seznam knih, které si chcete vypůjčit.

Zde Vám nabízíme seznam knih, které je možné si vypůjčit. Pro hledání vepište hledané slovo (název knihy, autora, …) do pole FILTROVAT.

Nově byla do knihovny přidána 3 FOTOALBA FARNÍCH AKCÍ (roky 2006 – 2011),
dále pak DVD s filmem a CD s fotkami z biřmování a farního dne z roku 2011
a postupně budou vkládána jednotlivá čísla farního časopisu.

NáhledZařazeníAutor knihyNázev knihyDostupnost
románZofia KossakováBEZE ZBRANĚ
Historický román uvádí do náboženského, politického a společenského života v Evropě na přelomu 12. a 13. století, do tehdejšího sociálního vření a vzniku nových myšlenek, do ovzduší, jež tvoří pozadí křižáckých výprav doSvatézemě. Nad příběhy nového jeruzalémského krále Jana de Brienne, slavného trubadúra Viléma Divina a kardinála Pelagia dominuje životní pouť a vznešený cíl Františka z Assisi, italského básníka a zakladatele řádu františkánů,který nakonec dobývá Svatý hrob sám a beze zbraně.
volné
výchovaZdeněk MatějčekPO DOBRÉM, NEBO PO ZLÉM?
O výchovných odměnách a trestech
volné
životopisZdeněk KalistaBLAHOSLAVENÁ ZDISLAVA Z LEMBERKA
Autor díla o blahoslavené (svatořečena v roce 1996) Zdislavě v sobě nezapřel erudici historika a sám se k záměru napsat dílo historické, nikoliv hagiografické, v předmluvě přiznává. Ten, kdo sahne po této Kalistově práci, má tedy možnost nahlédnout do českých dějin první poloviny 13. století, tak jak se odráží v dobových pramenech. V rukou poutavého vypravěče se před námi vynořují postavy z dávné minulosti nadmíru živé a blízké, ačkoli je pro danou dobu pramenů pomálu. Kromě životního příběhu Zdislavy z Lemberka se čtenáři dozvědí mnohé o její rodině, podmínkách, ve kterých žila i prostředí, jež utvářelo gotickou zbožnost.
Kniha vznikla jako odborné pojednání, proto jsou zde některé citace z latinsky nebo německy psaných pramenů nepřeloženy, v závěru najdeme seznam pramenů a literatury, a dále rejstřík (jmenný a místní).
volné
životopisZdeněk CharouzSVATÝ NORBERT
-životopis jednoho z našich národních patronů
volné
životopisWladyslaw KluzSVĚTLO A STÍN
Paralelní životopisné příběhy křesťanského světce Maxmiliána Maria Kolbeho a Rudolfa Hösse, velitele koncentračního tábora v Osvětimi, jsou příležitostí ke srovnání dvou naprosto odlišných lidí, žijících ve stejné době.

volné
románWilla CatherováSMRT SI JDE PRO ARCIBISKUPA
Nejznámější román americké autorky z roku 1927 se odehrává v polovině minulého století v oblasti Nového Mexika,
kam přijíždí nový vikář Jean Latour, a trvá mu celý rok, než se dostane na své působiště. Důležitou roli v díle hraje krajina, pustá a liduprázdná, kterou spisovatelka líčí s důvěrnou znalostí, a dále chudí Mexičané, Indiáni a mestici, kteří jí přizpůsobují svůj život.
půjčeno
životopisWilhelm HünermannFARÁŘ SVĚTA
Románový životopis papeže Angela Roncalliho, který vstoupil do moderních církevních dějin jako Jan XXIII
volné
duchovní životWalter LüthiADAM
15 kázání o hist. stvoření se vstupními a závěrečnými modlitbami
volné
duchovní životWalter KasperUVEDENÍ DO VÍRY
. Kniha v přepracované podobě podává deset přednášek, které byly určeny kněžím působícím v duchovní správě, učitelům náboženství, katechetům a studentům, a které je uváděly do základních problémů systematické teologie. Autor přitom zvolil za své východisko téma víry.
volné
duchovní životW. KasperO VÍŘE
Přel. z něm. Vyd. k druhému r. Desetiletí duchovní obnovy, který má ústřední téma Víra v moderním světě První čes. vyd. vyšlo v samizdatové edici Duch a život v r. 1989 Pozn. o autorovi
volné
sekty
Vojtěch EngelhartKDO JSOU SVĚDCI JEHOVOVI?
Kniha přibližuje čtenářům dějiny sekty, učení svědků Jehovových a objasňuje podstatné rozdíly mezi ním a učením katolické církve.
volné
duchovní životVojtěch CikrleNE JÁ, ALE TY
Meditace a promluvy
volné
duchovní životVladimír BoublíkBOŽÍ LID
Autor podává v knize výklad některých základních myšlenek nauky o církvi, vyjádřených v konstituci Lumen gentium. Zajímá se především o tajemný život církve a je si vědom toho, že tento pohled na církev bude snad mnohým čtenářům nový. Vyhýbá se – pokud je to možné – odborným rozborům a úvahám a pokusil se zapojit do nauky o církvi otázky, pro které hledá řešení každý člověk a které nacházejí svoji odpověď v tajemném životě církve.
volné
životopisVilém HünnermannOTEC VYHOŠTĚNÝCH
V roce 1936 byly pozůstatky Damiána de Veustera převezeny do Lovaně. Papež Jan Pavel II. jej v roce 1995 prohlásil blahoslaveným. V neděli 11. října 2009 papež Benedikt XVI. v bazilice sv. Petra v Římě prohlásil Damiána de Veustera svatým.
Životní příběh Damiána de Veustera , kněze, který se nechal dobrovolně vyslat na ostrov Molokai, kam byli tehdy vysídlováni nemocní leprou, či jak se tehdy říkalo malomocní. Tato nemoc byla tehdy neléčitelná. Z Molokai nebylo návratu. Damián de Veuster sloužil na tomto
volné
románVictor Hugo
CHRÁM MATKY BOŽÍ V PAŘÍŽI
Slavný román Victora Huga se odehrává ve středověké Paříži v době vlády francouzského krále Ludvíka XI. Dominantou je pařížská katedrála Notre Dame (Chrám Matky Boží), s níž jsou spojeny životní osudy hlavních postav, hrbatého zvoníka Quasimoda, cikánské tanečnice Esmeraldy a kněze Frolla.
volné
povídkyVěra FormánkováDIALOG A ABSOLUTNEMvolné
dějinyVáclav VaškoNEUMLČENÁ II
Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce II
Je to dílo v každém případě ojedinělé. Snaží se zachytit dějiny katolicismu po r. 1945. Velká pozornost je věnována slovenskému katolictví, autor se v hlubokém exkurzu vrací ke vzniku a vývoji Slovenského štátu. Rozděluje spravedlivě světla a stíny u církevní hierarchie, kritické výtky neušetří ani některé proudy vatikánské diplomacie. Shromáždil k tématu úctyhodné množství faktografického materiálu, které je bohatší o autorovu osobní zkušenost, neboť v době, kterou popisuje (tj. léta 1945-50) byl nejen pozorovatelem, ale přímým aktérem angažovaným v církevním dění. Čtenář v této knize vedle osvěžení a oprášení starších vědomostí najde i nové poznatky a poučení ze života naší církve v této komplikované době
volné
dějinyVáclav VaškoNEUMLČENÁ I
Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce I
volné
dějinyVáclav MedekCESTA ČESKÉ A MORAVSKÉ CÍRKVE STALETÍMIvolné
duchovní životVáclav KratochvílSLOVO O VÍŘE
Co by měl vědět každý katolický křesťan, aby si své vědomosti mohl dát do patřičné souvislosti a aby svou víru upevnil.
volné
povídkyVáclav Beneš TřebízskýPOVÍDKY KARLŠTEJNSKÉHO HAVRANAvolné
životopis.studieTraugott HoltzJEŽÍŠ Z NAZARETA
původ, život a působení - studie
volné
Tomáš MalýVĚČNÉ TÉMAvolné
Tomáš MalýTY A ON - TY A ONAvolné
životopisTimotheus VodičkaCESTA SV. TEREZIE JEŽÍŠKOVÉvolné
ThLic. Vojtěch od sv. Hedviky OCDOBSAH MANŽELSKÉHO SLIBU, PRŮBĚH SVATEBNÍHO OBŘADUvolné
výchovaThDr. Jiří SkoblíkSEXUALITA Z POHLEDU MORÁLKYvolné
duchovní životSvatoslav GosmanNÁSLEDOVÁNÍ KRISTA
Dvanáct příběhů ze života svatých
volné
duchovní životSv. František SaleskýÚVOD DO ZBOŽNÉHO
ŽIVOTA
Ve svých spisech a téměř 3 tisících kázání kladl František důraz na spojení křesťanské zbožnosti s praktickým každodenním životem křesťana, s běžným zaměstnáním a rodinnými povinnostmi. Řemeslník nemůže žít jako mnich, ale ve stvořeném Božím světě má „každý přinášet plody podle svého druhu“ (Gn 1,11).
volné
Sv. AugustinROZHOVORY DUŠE S BOHEMvolné
Stan TelchinZRADA
ZRADA je kniha, která ukazuje, co se může s člověkem stát, jestliže se opravdově zamyslí nad svou židovskou identitou a vezme si na tuto cestu za poznáním Bibli. Autor v knize vydává svědectví o svém složitém hledání, na jehož konci opravdově pochopí, kdo je Bůh Izraele a kdo je Ježíš z Nazareta. Zjistí, že lze přijmout Ježíše za Mesiáše a přitom zůstat věrný svému národu
volné
Stanislav NovákZÁSADY ŽIVOTA
Pokus o katechetickou kerygmatiku
volné
Sestavila s. Helena KouteckáSTRUČNÝ MÍSTOPIS MARIÁNSKÉ ÚCTY V ČECHÁCH A NA MORAVĚvolné
Sergio C. LoritVYPRAVOVÁNÍ O ŽIVOTĚ PAPEŽE JANAvolné
S. K. Dakov
Ion Druce
Alexandr Solženicyn
ODPUSŤ, NATAŠO!
SAMARITÁNKA
SOUOSTROVÍ GULAG (úryvek)
Pro Boha neexistuje žádný beznadějný případ! Sergej Dakov (1.2.1951-1.2.1973) se nejdříve jako velitel KGB podílel na pronásledování křesťanů v Sovětském svazu. Jeho obrácení nastalo zcela nečekaně... Drama zpacované podle příběhu, který po své konverzi a útěku do Kanady sám napsal.
volné
Ruth SeydewitzováKDYBY MADONA MOHLA MLUVIT
význačná umělecká díla drážďanského Zwingeru
volné
Rudolf TěsnohlídekSUROVOST Z NĚŽNOSTI A JINÉ SOUDNIČKY
Kniha přináší pěkný pohled do soudní mašinérie První republiky
volné
Romano Guardini
Romano Guardini (1885-1968) je považován za klasika katolické teologie tohoto století. Guardiniho práce se zabývají teologickými tématy v jejich duchovní hloubce. Proto je stále čten jako autor takříkajíc živý, nikoliv jen jako jeden z těch, jejichž tvorba patří k historii teologie.
ODPŮRCEvolné
Romano GuardiniPÁN
Předkládaný překlad Guardiniho úvah vede k rozjímání nad aspekty Ježíšova života. Není to tedy v pravém slova smyslu text naučný, ale spíše podněcující. Vybízí čtenáře k tomu, aby se sám zamyslel nad tím, jak Ježíše vidí a co z jeho života vnímá - případně ještě nevnímá.
volné
Romano GuardiniO MODLITBĚ
Uvedení do školy křesťanské modlitby. Modlitba je vnitřní potřebou, milostí a naplněním ? je však také povinností, námahou a přemáháním. Existuje tedy zážitek modlitby, ale také cvičení modlitby; její živý pramen, ale také její škola
volné
Reinhard Abeln, Anton KnerJAK SE MÁME MODLIT ?
Knížečka nám chce modlitbu přiblížit, ukázat, jaké předpoklady, přístupy a příležitosti k tiché modlitbě nám poskytuje i náš všední hlučný den. Předkládá čtenáři, zejména takovému, který nemá s modlitbou velké zkušenosti, množství názorných a srozumitelných příkladů a podnětů, jež mu mohou pomoci cestu k modlitbě najít.
volné
Rainer Maria Rilke
•prozaik, dramatik, básník /pražský rodák/
KNIHA OBRAZŮvolné
Promluvy P. Tomislava Vlašiče a P. Slavka BarbaričeOTEVŘTE SVÁ SRDCE MARII, KRÁLOVNĚ MÍRUvolné
Prof. Dr. Josef KubalíkJEŽÍŠ Z NAZARETA
Vyšlo jako skriptum pro studijní účely Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích.
volné
PhDr. Jiří MrkvičkaKNÍŽKA O RADOSTI
Rozpravy o růstu a tvorbě osobnosti
volné
Petr PiťhaPOSEL ZE ZÁMOŘÍ
Sv. Jan Nepomuk Neumann. Věcný, moderně pojatý životopis
volné
Petr PiťhaSVATÝ NORBERTvolné
Petr PiťhaTŘI KŘÍŽOVÉ CESTYvolné
Petr PiťhaVELIKONOCE Knížka nám ukazuje, jak co nejlépe pochopit velikonoční svátky.volné
Petr PiťhaSVATÉ PATRONKY EVROPYvolné
Petr PiťhaBLAHOSLAVENÁ ZDISLAVAvolné
Petr ChalupaKRÁLOVNA ESTER
kniha Ester v pohledu synchronním a diachronním
volné
Petr ŠikulaUŽ VÍŠ PROČ?Existuje peklo i pro křesťany? Co si mám představit pod pojmem vzkříšení a život věčný? Jak katolíci přišli na to, že jen lidská duše je nesmrtelná a ostatní duše jsou smrtelné? Je dovoleno zkoušet Boha? Jaký je názor katolické církve na horoskopy? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete právě v této knize.volné
Peter PawlowskyKŘESŤANSTVÍ V PROMĚNÁCH DVOU TISÍCILETÍ Základní informace o křesťanství, a to doslova pro každého. Výklad postupuje chronologicky a popisuje všechny významné etapy křesťanství. volné
Pavel VI.ENCYKLIKA
HUMANAE VITAE
o správném řádu sdělování lidského života
volné
Pavel KonzbulBÝT NA CESTĚ (kázání)
Drobná sbírka promluv nás provází celým liturgickým rokem, který se prolíná s rokem školním. V dnešním zmateném světě přesyceném informacemi všeho druhu je naléhavým hlasem, který nám dodává odvahu přijmout evangelijní pravdy za svůj životní program.

volné
Pavel KonzbulDOBRO, ZLO A HLODAVCI (kázání)Charisma tohoto homiletika nespočívá v plané extaltičnosti projevu, ale v souladu slova a výrazu v jazyce okořeněném osobitým humorem, který nestravitelnou teologickou omáčku změní v rajský pokrm ducha, chutný pro všechny generacevolné
P. Vavřinec SalesJEŽÍŠOVO SRDCE SVĚTU
Podstatná část ze spisů sestry M. Konsoláty Betronové (1903–1946), členky kapucínského řádu. Dostalo se jí zvláštního povolání: doplnit učení sv. Terezie o malé cestě lásky a dát jí konkrétní formu, praktickou, přístupnou všem duším, které cítí povolání k ní. Základem Ježíšových poučení sestře Konsolátě je: nezanedbat ani jeden úkon lásky a milosrdenství, ani jednu oběť v době mezi dvěma sv. přijímáními. Je to tedy skutečný program duchovního života, v němž jsou shrnuty povinnosti duše k Bohu, k bližnímu i k sobě samému.
volné
P. Václav KlementDOPIS Z KOREJE
Z jeho dopisů z Jižní Koreje se dozvíte, jak náročné je být misionářem a s jakými problémy se na své misii musel vypořádat.Y Z KOREJE
volné
P. Primo CiarlantiniJÁ, AUGUSTINvolné
P. Mieczyslaw Nowak ŽÍT MŠÍ SVATOU
Úvahy o eucharistickém tajemství, které jsou určeny všem, kdo chtějí stále plněji prožívat mši svatou. Mieczyslaw Nowak rozebírá jednotlivé části mše svaté a všímá si jejich duchovního dopadu na účastníka bohoslužby. Předkládá čtenářům to, co sám prožil a co nabylo v jeho životě rozhodujícího významu ve vztahu k liturgii mše svaté a ke Kristu. Dotisk druhého vydání.
volné
P. Josef Brtník - Zdeňka NečasováSVÁTOST SMÍŘENÍ
Brožura přibližující dětem svátost smíření.Katechetická příručka.
volné
P. Georges O.C.D.SPIRITUALITA KARMELUvolné
P. Frant. Blaťák, C. Ss. R.ŽIVOTOPIS VĚRNÉ SLUŽEBNICE BOŽÍ, CTIHODNÉ MATKY MARIE ELEKTY OD JEŽÍŠE, ZAKLADATELKY KLÁŠTERA BOSÝCH KARMELITEK V PRAZEvolné
P. Bonaventura J. WilhelmSVATÝ ANTONÍN PADUANSKÝ
životopis
volné
P. Antonio Sagardoy OCDVHOD ČI NEVHOD
Životní oběť sestry Marie Restituty, která měla ráda život a s láskou se skláněla k nemocným. Byla to však také žena, která se s láskou zcela odevzdala Kristu.
volné
P. Alois PozbylNAŠI MILÁČKOVÉ
Obrázkový život světců na Moravě zvláště ctěných.
volné
P. Alois PekárekHOŘÍCÍ SRDCE
Kniha nedělních a svátečních promluv P. Aloise Pekárka.
"Co Vám přináším? Nesu Vám své kněžské srdce na dlani. Každý v něm bude mít místo, předně ti, kdo hodně trpí, kdo potřebují hodně milosrdenství - chudí, nemocní, hříšní. Nesu Vám všecky vlohy a schopnosti, které mi Pán Bůh dal, abych Vám mohl posloužit na cestě k Bohu."
půjčeno
Přeložil P. Jan Dokulil
Básník a překladatel
Pocházel z rolnické rodiny, jeho švagrem byl Jan Zahradníček
HOŘKÉ UMUČENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA podle vidění zbožné řeholnice Anny Kateřiny Emmerichovévolné
Přeložil Dr. Alois RozehnalOkružní list Pia XI. DIVINI REDEMPTORIS, Divini redemptoris (s podtitulem O bezbožném komunismu) je encyklika papeže Pia XI. vydaná dne 19. března 1937. Encyklika se zabývá komunistickou ideologií a s ním spojeného ateismu, které papež v této encyklice odsoudil. Tato encyklika vyšla téměř současně s encyklikou Mit brennender Sorge, která odsoudila nacismus.volné
Pär LagerkvistBARABÁŠ
Autor, nositel Nobelovy ceny za literaturu, sugestivně popisuje ve svém díle podivný osud a zápas duše se sebou o sebe samu, o dar víry; vždyť Barabáš není nikdo jiný, než onen proslulý zločinec, jehož propustil Pilát, aby místo něj vydal k ukřižování Ježíše Krista.
volné
Otokar BřezinaBÁSNICKÉ SPISY
Básnické spisy, tedy oněch pět sbírek, které Březina uznal za své dílo, vyšly naposled roku 1975. Od té doby bylo publikováno jen několik výborů. Od roku 1939 k nim bývá ještě přidáváno torzo šesté sbírky, které je často dáván titul Země. Březinova poezie není nesrozumitelná, jak se často tvrdí, ale některé básně je nutno spíše promyslet. Tyto básně zároveň předpokládají širší rozhled čtenářův. Přesto však si každý milovník poezie najde verše, které ho zaujmou a dovedou k pochopení celého díla.
volné
Mudr. Marta Munzarová a kol.PROČ NE EUTANAZII aneb Být, či nebýt?volné
MUDr. Štěpán Rucki, CSc.ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA - pomoc, nebo nebezpečí?
Ojedinělá práce z pera českého odborníka, který pracuje jako přednosta dětské kliniky třinecké nemocnice, přináší fundovaný pohled na otázky spojené s alternativní medicínou. Autor srozumitelně rozebírá jednotlivé disciplíny alternativní léčby nemocí (homeopatie, akupunktura, makrobiotika, psychotronika, iridologie…) z pohledu věřícího lékaře.
půjčeno
Milan KopeckýJAN MILÍČ Z KROMĚŘÍŽE A JAN Z JENŠTEJNAvolné
Milada VilímkováSTAVITELÉ PALÁCŮ A CHRÁMŮ
Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové
volné
Mika WaltariJEHO KRÁLOVSTVÍ
Jedenáct listů Marca Manilia Mezentiana z jara roku XXX. po Kr.
Historický román Jeho království pojednává o jednom z nejdramatičtějších úseků lidských dějin - o ukřižování Ježíše Krista. Vypravěčem románu je Říman Marcus Manilius Mezentianus.
volné
Michel QuoistMEZI ČLOVĚKEM A BOHEM
V rozsahem nevelkých kapitolách, srozumitellným jazykem ukazuje Quoist to nejpodstattnější: jak se stát ucelenou, vyváženou a rozzvinutou osobností (francouzský titul je Réussir, tj. "Uspět" - rozumí se v životě), která bude schopna podílet se se svými bratry na zdravém rozvoji dnešního i zítřejšího světa.
volné
Michel Quoist
Michel Quoist (18. června 1921, Le Havre – 18. prosince 1997, Le Havre) byl francouzský teolog a spisovatel.

Pro předčasné úmrtí svého otce začal Michel pracovat ještě jako dítě. Knězem se stal roku 1947. Pak dále studoval na Katolickém institutu v Paříži. Ve vědecké oblasti napsal sociologickou práci týkající se města Rouenu. Svou činnost profesní a spisovatelskou zaměřil na mladé lidi.
LÁSKA - ALE AKÁ?
Denník Anne-Marie
volné
Merrill C. TenneyO NOVÉM ZÁKONĚvolné
Max ThurianMARIA, MATKA PÁNAvolné
Martin Beheim-SchwarzbachUKŘIŽOVÁNÍvolné
Mark I. MiravalleMARIA
SPOLUVYKUPITELKA
PROSTŘEDNICE
PŘÍMLUVKYNĚ
volné
Marie SvatošováHOSPICE A UMĚNÍ DOPROVÁZETvolné
Marie SvatošováAŽ K PROLITÍ KRVE
Radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka
volné
Marie HolkováTVÁŘ PLNÁ SVĚTLAvolné
Marie HolkováTEREZKA MARTINOVÁvolné
Marie de Saint-ExupéryJÁ A MŮJ SYNvolné
Maria Alicia BlattenbergerLODNÍKOVA DCERA Z ŘEZNA
Karolina Gerhardingerová - Matka Terezie od Ježíše
volné
Margaret CravenováSLYŠEL JSEM SOVU ZAVOLAT SVÉ JMÉNOvolné
Marcel JacobPÁTER PETR
REVOLUCE MILOSRDENSTVÍ
volné
Luděk PachmanBOHA NELZE VYHNATvolné
Lothar Groppe SJP. MICHAEL PRO SJvolné
Lewis WallaceBEN HURvolné
Larry ChristensonKŘESŤANSKÁ RODINAvolné
Ladislav SimajchlPŘÍPRAVA FARNOSTI K SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍvolné
Ladislav SimajchlMARIA A DNEŠNÍ ŽIVOTNÍ STYLvolné
Ladislav PokornýVĚŘÍM A VYZNÁVÁM
Teologické studie
volné
Ladislav PokornýPROSTŘENÝ STŮLvolné
Ladislav PokornýSVĚTLO SVÁTOSTÍ A ČASUvolné
Léon BloyCHUDÁ ŽENAvolné
Kongregace pro nauku víryDEKLARACE O EUTANAZII
Bona et iura
volné
Klemens TilmannDUCHOVNÍ ROZHOVORvolné
Karolína PeroutkováKAREL HERBST
Rozhovor s pražským světícím biskupem
volné
Karel Václav RaisKALIBŮV ZLOČINvolné
Karel Václav RaisZAPADLÍ VLASTENCIvolné
Karel SkalickýRADOST A NADĚJEvolné
Karel FlossmannLITURGICKÝ ROK A VÝKLAD 1. ČTENÍ, ŽALM, 2. ČTENÍvolné
Karel ŘíhaNEDOKONČENÉ POHÁDKYvolné
Karel ČapekSPISY O UMĚNÍ A KULTUŘE IIvolné
Karel ČapekV ZAJETÍ SLOVvolné
K. T. Neumann - NeklanPOHÁDKY PRO VLČATAvolné
Julius ZeyerZAHRADA MARIÁNSKÁvolné
Julius ZeyerTŘI LEGENDY O KRUCIFIXUvolné
Josemaría EscriváCESTAvolné
Josef KoláčekKAPKA KRVEvolné
Josef KoláčekMAGNIFICAT Z NOVÉHO SVĚTAvolné
Josef HrbataPERLY A CHLÉBvolné
Josef HlouchMINUTĚNKAvolné
Josef HeinzmannSŮL ZEMĚ
SVATÝ KLEMENT MARIA HOFBAUER
volné
Josef DoubravaŽIDENICKÁ MOZAIKAvolné
Josef ŠkrášekDĚLNÍK NA CYRILOMETODĚJSKÉ LÍŠEvolné
Joni EarecksonJONIvolné
John R.W. StottJEDINÁ CESTA
Výklad Pavlova listu Galatským
volné
John BlanchardVYROVNANÝ S BOHOMvolné
Jindřich Šimon BaarBÁBY A DĚDKOVÉvolné
Jindřich Šimon BaarPANÍ KOMISARKAvolné
Jindřich Šimon BaarMARIAvolné
Jindřich Šimon BaarPOSLEDNÍ SOUDvolné
Jindřich Šimon BaarHANÝŽKA A MARTÍNEKvolné
Jindřich Šimon BaarHOLOUBEKvolné
Jindřich Šimon BaarJAN CIMBURAvolné
Jim BishopDEN, KDY ZEMŘEL KRISTUSvolné
Jiří V. Musil a kol.ZDROJE A PROSTŘEDKY PEDAGOGIKY prof. ThDr. FRANTIŠKA KARDINÁLA TOMÁŠKAvolné
Jiří TomanJAK ZDOKONALOVAT SÁM SEBEvolné
jiří Maria Veselý O.P.O PŘÁTELSTVÍ S JITŘENKOUvolné
Jiří Maria VeselýMOST A CESTA DOMŮvolné
Jiří LoukotkaO NÁBOŽENSTVÍ A UMĚNÍvolné
Jean GuittonPORTRÉT MARTY ROBINOVÉvolné
Jaroslav V. PolcPOSVÁTNÁ LITURGIEvolné
Jaroslav KadlecKATOLIČTÍ EXULANTI ČEŠTÍ DOBY HUSITSKÉvolné
Jaroslav DurychREKVIEMvolné
Jaroslav DurychDUŠE A HVĚZDAvolné
Jaroslav DurychSVĚTLO VE TMÁCHvolné
Jarmila HanzálkováNEBE NAD RODNOU ZEMÍvolné
Jan Pavel II.DAR A TAJEMSTVÍvolné
Jan MerellKÁZÁNÍ NA HOŘE
Výklad a úvahy na 5. - 7. kapitolu evangelia sv. Matouše
volné
Jan MerellSETKÁNÍ S JEŽÍŠEM na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníkyvolné
Jan MerellRADOSTNÁ ZVĚST NOVÉHO ZÁKONAvolné
Jan DrdaMĚSTEČKO NA DLANIvolné
Jan DobraczynskiPŘELÉVAT MOŘEvolné
Jan ČepZEMĚŽLUČ
LETNICE
DĚRAVÝ PLÁŠŤ
volné
Jakub LoewJEŽÍŠ NAZÝVANÝ KRISTUSvolné
J. JežekZÁSLUHY PAPEŽŮvolné
J. Fiorini MorosiniITINERÁŘ MODLITBY VE ŠKOLE SV. FRANTIŠKA Z PAOLYvolné
J.B. SoučekDĚLNÁ VÍRA A ŽIVÁ NADĚJE (výklad listu jakubova a prvního listu petrova)volné
Isabella Hauserová - SchönerováDĚTI POTŘEBUJÍ PRARODIČEpůjčeno
Ingrid TrobischováRADOST BÝT ŽENOUvolné
Henryk SienkiewiczPAN WOLODYJOWSKIvolné
Henryk SienkiewiczQUO VADISvolné
Helga MondscheinováOTEC VENDELÍN A ČTYŘI RAUBÍŘIvolné
Hans WaldenfelsSVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ jako odpovědi na otázku po smysluživota a světavolné
Hans Urs von BalthasarKŘESŤANSKY MEDITOVATvolné
Hans Urs von BalthasarCO JE NA CÍRKVI TO KATOLICKÉvolné
Guy GilbertBRATR VYVRŽENÝCH
Kněz na pařížské periferii
volné
Graham GreenePARADOX KŘESŤANSTVÍvolné
Gisbert KranzIGNÁC Z LOYOLY
ZAKLADATEL JEZUITŮ
volné
Gilbert Keith ChestertonOHROMNÉ MALIČKOSTIvolné
Gilbert Keith ChestertonMODRÝ KŘÍŽvolné
Gilbert CesbronVĚZENÍ I KRÁLOVSTVÍvolné
George WeigelSVĚDEK NADĚJE
Životopis papeže Jana Pavla II
půjčeno
Gary ChapmanPĚT JAZYKŮ LÁSKY
Naučte se hovořit jazykem lásky toho druhého
volné
Gabriele AmorthEXORCISTA VYPRÁVÍvolné
Fred GermonprezSOUDCEvolné
fra Slavko BarbaričMODLI SE SRDCEMvolné
fra Slavko BarbaričDEJ MI SVÉ RANĚNÉ SRDCE
ZPOVĚĎ: Proč a jak
volné
Franz WerfelBLEDĚ MODRÉ ŽENSKÉ PÍSMOvolné
František X. HalasCO JE JERUZALÉMSKÁ BIBLE A PROČ BY SE MĚL VYDAT JEJÍ PŘEKLAD DO ČEŠTINY?volné
František NeužilPRSTENvolné
František LazeckýKŘÍŽOVÁ CESTAvolné
František KučeraBŮH A JÁvolné
František KřelinaDCERA KRÁLOVSKÁ
Blahoslavená Anežka Česká
volné
František KřelinaKLÍČE KRÁLOVSTVÍvolné
František HochmannLÁSKA V PÍSNI NEJKRÁSNĚJŠÍvolné
František HochmannSVĚTLA A STÍNY KRÁLŮvolné
Frans G. BengtssonZRZAVÝ ORM doma a znovu na lodivolné
Franrišek KřelinaKAŽDÝ SVÉ BŘÍMĚ
Lidická tragédie o sedmi větách s intermezzy, prologem a epilogem
volné
F. B. VaněkNA KRÁSNÉ SAMOTĚvolné
Evelyn Klengelová BrandtováSTAROVĚKÝ BABYLÓNvolné
Evžen JolyCO ZNAMENÁ VĚŘITvolné
Ernest ClaesSTARÉ HODINYvolné
Erich FrommLIDSKÉ SRDCE
jeho nadání k dobru a zlu
volné
Emil ProcházkaPOD KOPULÍ BÍLÉ SVATYNĚvolné
Emil ProcházkaPOD KOPULÍ BÍLÉ SVATYNĚvolné
E. J. CuskellySOUČASNÁ SPIRITUALITA
Duchovní život z hlediska současné psychologie
volné
Dr. Vojtěch MartinůKATECHESE
Buď vůle Tvá
Myšlenky ke katechezím z mravouky
volné
Dr. Tihamér TóthVELIKÝ BŮH
Vlastnosti Boží
volné
Dr. R. W. Hynek M. SHOŘÍCÍ SRDCE
Kempenského slabikář duchovního života
volné
Dr. Josef SamsourPAPEŽOVÉ V DĚJINÁCHvolné
Dr. Josef BenešKAINE, KDE JE TVŮJ BRATR?volné
Dr. Bohumil ZlámalPŘÍRUČKA ČESKÝCH CÍRKEVNÍCH DĚJINvolné
Dominik PeckaCESTA K PRAVDĚvolné
Dominik PeckaMATKA BOŽÍ V TRNÍvolné
Dominik PeckaČLOVĚK A TECHNIKAvolné
Desmond DoigMATKA TEREZA
Život a dílo
volné
David WilkersonDÝKA A KŘÍŽvolné
Dante Alighieri, Jaroslav VrchlickýBOŽSKÁ KOMEDIE - PEKLOvolné
D.L. MoodyCESTA K BOHUvolné
Cyril Ludvík PetrůDNES KE MNĚ MLUVÍpůjčeno
Chiara LubichováKDE JSOU DVA NEBO TŘI...
Ježíš mezi námi
"Ano" člověka Bohu
volné
ChautardČINNOST A VNITŘNÍ ŽIVOTvolné
Charles M. SheldonV JEHO ŠLÉPĚJÍCHvolné
Carlo CarrettoLISTY Z PÚŠTEvolné
Bruno FerreroVÁNOČNÍ PŘÍBĚHY PRO POTĚCHU DUŠEvolné
Bruce MarshallPLNÁ SLÁVYvolné
Bratr Roger z TaizéLÁSKA NAD VŠECHNU
LÁSKU
PRAMENY TAIZÉ
volné
Boris SimonHADRÁŘI Z EMAUZvolné
Bernhard HäringLÁSKA JE VÍC NEŽ PŘIKÁZÁNÍpůjčeno
Aurelius AugustinusVYZNÁNÍvolné
Arnošt LustigMODLITBA PRO KATEŘINU HOROVITZOVOUvolné
Anton TerstenjakO LIDSKÝCH VZTAZÍCHvolné
Anton TerstenjakO LIDSKÝCH VZTAZÍCH
II. RODIČE A DĚTI
Dospívání
volné
Anton BaginAPOŠTOLÉ SLOVANŮ
CYRIL A METODĚJ A VELKÁ MORAVA
volné
Antonín StřížLA SALETTAvolné
Antonín KratochvílVIA DOLOROSAvolné
Antoine de Saint-ExupéryMALÝ PRINCvolné
Antoine de Saint-ExupéryNOČNÍ LETpůjčeno
Anthony TrollopeSVĚDOMÍvolné
Anselm Grün OSB
Meinrad Dufner OSB
ZDRAVÍ JAKO DUCHOVNÍ ÚKOLvolné
Anselm GrünMYŠLENKY NA KAŽDÝ DENvolné
André FrossardPORTRÉT JANA PAVLA IIvolné
André ChouraquiDĚJINY JUDAISMUvolné
Alois JirásekBRATRSTVO
BITVA U LUČENCE
volné
Alois JirásekBRATRSTVO
MÁRIA
volné
Alois JirásekBRATRSTVO
ŽEBRÁCI
volné
Alexandr SolženicynSOUOSTROVÍ GULAGvolné
Alena VrbováV ERBU LVICE
Kronika o paní Zdislavě
volné
Albert SchweitzerZASTÁNCE KRITICKÉHO MYŠLENÍ A ÚCTY K ŽIVOTUvolné
Albert SchweitzerZ MÉHO ŽIVOTA A DÍLAvolné
Adrienne von SpeyrSLUŽEBNICE PÁNAvolné
A.M. Marek OPPSYCHOLOGIE
Poznej sám sebe
volné
A. M. BesnardDUCHOVNÍ ŽIVOT DNES A ZÍTRA
Správné a nesprávné východisko
volné
A. J. GroninTŘI LÁSKYpůjčeno
A. I. KuprinSULAMITvolné
Štěpán ŠoltészKRISTUS A RODINAvolné
ENCYKLIKA SPE SALVI PAPEŽE BENEDIKTA XVI. O KŘESŤANSKÉ NADĚJIvolné
VELKÁ MŠEvolné
BIBLIA SACRAvolné
STARÝ ZÁKON
KNIHY PROROCKÉ I
IZAIÁŠ
volné
ECCLESIA DE EUCHARISTIA
Encyklika Jana Pavla II. o eucharistii a jejím vztahu k církvi
volné
RŮŽENECvolné
NOVÝ ZÁKONvolné
BLAHOSLAVENÝ JAN SARKANDERvolné
FRATE LINOvolné
MEZINÁRODNÍ DOKUMENTY o lidských právech a humanitárních otázkáchvolné
BENEDIKT Z NURSIEvolné
OBNOVENÁ LITURGIE
volné
OBNOVA BOŽÍM SLOVEM
Pomůcka k rozjímání a modlitbě
volné
IGNÁC Z LOYOLYvolné
CENTESIMUS ANNUS
K STÉMU VÝROČÍ ENCYKLIKY RERUM NOVARUM
volné
ŽIVOT KRISTŮVvolné
Apoštolský list Jana Pavla II. TERTIO MILLENIO ADVENINIENTE o přípravě na jubilejní rok 2000volné
STARÝ ZÁKON
PŘEKLAD S VÝKLADEM
APOKRYFY
volné
TROJÍ OBRÁCENÍ
Základy duchovního života
volné
SPISY SV. JANA OD KŘÍŽE II Temná nocvolné
CESTY K PRAMENŮMvolné
ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR
volné
SVATÁ KATEŘINA LABOURÉvolné
EVANGELII NUNTIANDI
Hlásání evangelia
volné
KARDINÁL JOSEF BERANvolné
ZŮSTAŇTE VE MNĚ A JÁ VE VÁS
Seminář duchovní obnovy s prof. Ivančičem
volné
KOŠICKÍ MUČENÍCIvolné
SESTRA TEREZIE
LÁSKA A OBĚŤ
volné
JAN SARKANDER
Kněz a mučedník, sborník k svatořečení
volné
FILOZOFICKÝ SLOVNÍK O...Zvolné
NAŠE VÍRA
Sborník úvah o katolické víře
volné
RŮŽENEC
Texty sv. Jana od Kříže
volné
JAN PAVEL II. V ČESKOSLOVENSKU 21.-21. dubna 1990
projevy, promluvy, poselství
volné
NEJSTARŠÍ LEGENDY PŘEMYSLOVSKÝCH ČECHvolné
volné
FILOZOFICKÝ SLOVNÍK A...Nvolné
PAPEŽ ODPOVÍDÁ
Encyklika papeže Jana Pavla II. "Poslání Krista Vykupitele"
volné
POSELSTVÍ JEŽÍŠOVOvolné
DROGY
Rady pro služebníky církve
volné
LABOREM EXERCENS
O lidské práci
volné
SPISY SV. JANA OD KŘÍŽE III Duchovní píseňvolné
BRNĚNSKÉ KOSTELYvolné
RŮŽENEC PANNY MARIE
Apoštolský list Svatého otce Jana Pavla II.
volné
DOMENGO
Románový životopis sv. Dominika
volné
VŠEOBECNÉ KATECHETICKÉ DIREKTORIUMvolné
VÝVĚSKA V CÍRKVI
Praktická příručka
volné
APOŠTOL KŘESŤANSKÉ LÁSKYA JEDNOTY CÍRKVE
Život a dílo Dr. Antonína Cyrila Stojana
volné