Aktuálně

Zasvěcení se sv. Josefovi

Aktuální přehled bohoslužeb
čtvrtek 18:00 (mše sv. nejen pro děti s rodiči)
pátek 18:00
neděle 8:30

Je důležité dodržovat 2 m rozestupy, mít respirátor a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce.

Výuka náboženství

ročníkden, čas, místovyučující
1.středa – 12.15 – 13.00 ve školeJitka Muchová
2. a 3.středa – 13.15 – 14.00 ve školeJitka Muchová
4.úterý – 12.30 – 13.15 ve školeMarkéta Dvořáková
5.pátek – 13.00 – 13.45 na fařeJitka Muchová
6. a 7.pátek – 14.00 – 14.45 na fařeJitka Muchová
8., 9. a SŠčtvrtek po mši sv. na fařeo. Miroslav Šudoma

NOVÉNA ZA ZASTAVENÍ PANDEMIE S PROSBOU O PŘÍMLUVU SVATÝCH DĚTÍ

projekt k prožití probíhajícího roku Laudato Si‘
NÁŠ SPOLEČNÝ DOMOV

Modleme se růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.

Křesťanské mobilní aplikace

Farní kavárna – do odvolání není v provozu

Pravidelné aktivity: po dobu platnosti zákazu se scházet nebudou

MODLITBY MATEKstředa
čtvrtek
9:00 na faře
20:00 u Povolných
ČTENÍ BIBLEneděle18:00 na faře
MODLITBY OTCŮneděle20:00 na faře
ZKOUŠKY SCHOLYúterý17:00 na faře

Vezmi a čti celou Bibli