Aktuálně

OTEC BISKUP VOJTĚCH VYBÍZÍ K POSTU ZA UKONČENÍ PANDEMIE
– čtyři po sobě jdoucí středy (11., 18., 25. listopadu, 2. prosince)
NOVÉNA ZA ZASTAVENÍ PANDEMIE S PROSBOU O PŘÍMLUVU SVATÝCH DĚTÍ

Náhled

POZVÁNÍ NA ONLINE RORÁTY
– můžete si nainstalovat mobilní aplikaci Roráty 2020

PŘIJĎ A OBNOV TVÁŘ ZEMĚ
– adventní projekt 2020

PŘIJMĚTE TAKÉ POZVÁNÍ K OSOBNÍ RANNÍ MODLITBĚ
– každý všední adventní den 6:30 – 7:00 v našem kostele

Aktuálně od 3. prosince

 • Mše sv. budou slouženy na předem domluvené úmysly (přehled úmyslů je ZDE) v pravidelných časech:
  čtvrtek v 17:30
  pátek v 18:00
  neděle v 8:30
 • Mše sv. se může zúčastnit max. 30 lidí (včetně kněze, ministrantů,..)
 • Příležitost k přijetí svátosti smíření bude půl hodiny před každou mší sv., přijmout svátost Eucharistie bude možné kromě mše sv. i v neděli v 8:15
 • Nedělní mši svatou z Boskovic v 9:30  můžete sledovat na YouTube: stačí vyhledat „Farnost Boskovice“.
 • Brněnský biskup udělil v brněské diecézi dispenz od osobní účasti na mši sv.
 • Výzva Stálé rady ČBK k modlitbě růžence.
 • Plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci je možné získat do 30. listopadu. Podrobnosti ZDE.
 • Začínáme zapisovat úmysly mší sv. pro rok 2021. Zatím je tato možnost pouze přes elektronický formulář ZDE. Prosím ty, kteří k němu budou mít přístup, aby nabídli i ostatním (zvláště starším, kteří toto neumí využít), že jim úmysly zapíší. Děkuji.

projekt k prožití probíhajícího roku Laudato Si‘
NÁŠ SPOLEČNÝ DOMOV

Modleme se růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.

Rozpis výuky náboženství 2020-2021

ročníkdatum výukyvyučujícízačínáme
1. a 2.úterý 11:45-12:30, školaJitka Muchová6.10.2020
3.úterý 15:00-15:45, školaMarkéta Dvořáková6.10.2020
4.pátek 13:00-13:50, faraJitka Muchová4.9.2020
5. a 6.pátek 14:00-14:45, faraJitka Muchová2.10.2020
7. – 9.čtvrtek po dětské mši sv., farao. Miroslav Šudoma5.11.2020

Křesťanské mobilní aplikace

Farní kavárna – do odvolání není v provozu

Pravidelné aktivity:

MODLITBY MATEKstředa
čtvrtek
9:00 na faře
20:00 u Povolných
ČTENÍ BIBLEneděle18:00 na faře
MODLITBY OTCŮneděle20:00 na faře
ZKOUŠKY SCHOLYúterý17:00 na faře

24 donátorů podporuje Farnost Knínice. Přidejte se i Vy!

Vezmi a čti celou Bibli