Aktuálně

Aktuální přehled bohoslužeb
čtvrtek 18:00
pátek 18:00
neděle 8:30


Je důležité dodržovat 2m rozestupy, mít respirátor a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce.

NOVÉNA ZA ZASTAVENÍ PANDEMIE S PROSBOU O PŘÍMLUVU SVATÝCH DĚTÍ

projekt k prožití probíhajícího roku Laudato Si‘
NÁŠ SPOLEČNÝ DOMOV

Modleme se růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.

Křesťanské mobilní aplikace

Farní kavárna – do odvolání není v provozu

Pravidelné aktivity: po dobu platnosti zákazu se scházet nebudou

MODLITBY MATEKstředa
čtvrtek
9:00 na faře
20:00 u Povolných
ČTENÍ BIBLEneděle18:00 na faře
MODLITBY OTCŮneděle20:00 na faře
ZKOUŠKY SCHOLYúterý17:00 na faře

Vezmi a čti celou Bibli