Sobota, 9 prosince, 2023

Adventní a vánoční doba ve farnosti:

neděle 3.12.2023 8:30 mše sv. – žehnání adventních věnců
úterý 12.12.20239:00 – 18:00 adorační den farnosti Knínice
neděle 17.12.2023po mši sv. Vánoční misijní jarmark, 14:00 – 16:00 svátost smíření
neděle 24.12.2023mše svaté v 8:30 a v 16:30
pondělí 25.12.20238:30 mše svatá
úterý 26.12.20238:30 mše svatá
sobota 30.12.202315:30 Vánoční koncert scholy Knínice v kostele
neděle 31.12.20238:30 mše svatá – obnova manželských slibů
pondělí 1.1.20248:30 mše svatá
sobota 6.1.20248:30 mše svatá, požehnání koledníkům, Tříkrálová sbírka

Pastorační rada – volby

Jak víte, o. biskup Pavel rozhodl, že má být v každé farnosti brněnské diecéze zřízena farní pastorační rada. Má to být společenství farníků, které radí faráři (nebo někomu, kdo spravuje farnost) v pastoračních záležitostech farnosti.
Každá pastorační rada se skládá ze tří skupin lidí. V první řadě jsou to ti, kteří do ní patří z titulu své služby ve farnosti (například trvalí jáhni), dále jsou to členové volení a nakonec ti, které jmenuje farář.

Před námi je úkol vybrat tu prostřední skupinu členů pastorační rady pro naši farnost.

Proces výběru má dvě části:
1. Sběr návrhů kandidátů.

Navrhnout je možné každého katolíka staršího 18 let, který má kanonické bydliště na území farnosti. Lze také navrhnout toho, kdo sice bydlí jinde, ale personálně patří do farnosti (chodí tam pravidelně do kostela).
Kdo může navrhovat? Odpovědět je jasná: každý, kdo může být navržen. Navrhuje se anonymně.
Po skončení sběru návrhů budou navrhnutí kandidáti osloveni, zda chtějí na kandidátce být. Z toho vznikne konečná podoba kandidátky do volené části farní pastorační rady.

2. Další částí jsou vlastní volby – Volit může každý, kdo může být volen. Volí se anonymně.

Jak to v praxi bude vypadat?

Od začátku adventu budou vzadu v kostele papírky, na které můžete napsat svůj návrh kandidátů. Tento papírek vložte do přiložené krabice. Navrhovat kandidáty bude možné do třetí neděle adventní do 10:00.

Navrhovat kandidáty můžete také skrze elektronický formulář ZDE.

Během posledního adventního týdne a vánočních svátků oslovím všechny, kteří budou a mohou být navrženi, zda chtějí kandidovat. Od 1. ledna bude vystavena kandidátní listina na nástěnce v kostele a na webových stránkách farnosti.

Od 1. ledna do 14. ledna si každý, kdo chce hlasovat, může vyzvednout hlasovací lístek vždy po mši sv. v sakristii kostela.

Samotné hlasování bude po mši sv. v neděli 14. ledna do 10:00. Hlasovací lístky se budou dávat do urny v kostele.

V následujícím týdnu budou zveřejněny výsledky hlasování.

Těším se na spolupráci a prosím o shovívavost, když dojde k nějakému zádrhelu.

Přece jenom to děláme poprvé. V Knínicích bude mít pastorační rada devět členů. To znamená, že se bude volit pět členů. Stanovy pastoračních rad farností brněnské diecéze jsou k nahlédnutí ZDE

Pane Ježíši, který ses modlil, abychom byli jedno, prosíme Tě za jednotu křesťanů, tak, jak ty chceš a skrze prostředky, které Ty chceš. Ať nám Tvůj Duch dá prožívat utrpení z rozdělení, vidět naše hříchy a důvěřovat v naději, která je nad všechno očekávání. Amen

Přehled pravidelných bohoslužeb

neděle8:30
čtvrtek18:00, mimo červenec a srpen
pátek18:00
1. sobota v měsíci8:30

Křesťanské mobilní aplikace

Vezmi a čti celou Bibli