Aktuality

Svatodušní rozjímání

Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera

Novéna pro zastavení epidemie koronaviru

Křesťanské mobilní aplikace

Farní kavárna – 1x za 14 dní po mši svaté v NEDĚLI na faře
(liché týdny)

Pravidelné aktivity:

MODLITBY MATEKstředa
čtvrtek
9:00 na faře
20:00 u Povolných
ČTENÍ BIBLEneděle19:00 na faře
MODLITBY OTCŮneděle20:00 na faře
ZKOUŠKY SCHOLYúterý17:00 na faře

24 donátorů podporuje Farnost Knínice. Přidejte se i Vy!

Vezmi a čti celou Bibli