Křížová cesta, 3. neděle postní 2009

Je 3. neděle postní, 14:00 hodin a začíná jako každou neděli Křížová cesta. Tentokrát probíhá trošku jinak a to zásluhou „Kenického sborečku“, který si připravil patnáct krásných postních písní. Např. Buď pozdraven, Vchází pán, Kríž je znakom spásy, Dřevěný kříž….

Mezi jednotlivými písněmi, bylo krátké povídání o životě Pána Ježíše spojené s prosbami, díky, chválami…..

Tímto jsme měli možnost trochu netradičně prožít utrpení Pána Ježíše. Díky všem, kteří se na této křížové cestě podíleli.

JMP