Postní duchovní obnova, 28.3.2009

Je 28.3.2009 14.00 hodin a v knínickém kostele začíná duchovní obnova na téma: „Proč být křesťanem?“ Duchovní obnovu vedl spirituál na BIGY v Brně otec Pavel Konzbul.

Obnova měla tři přednášky. První ve 14 hodin, kde povídal o výhodách křesťanství. Poté byla půlhodinová pauza na rozjímání, zpověď, malé občerstvení na faře nebo jenom na takové pokecání se svými přáteli. Další přednáška začínala v 15 hodin, kde otec Pavel povídal o obtížích křesťanství. Následovala opět půlhodinová pauza. Třetí, poslední přednáška začínala v 16 hodin na téma – křesťan jako dítě, dospělý a rodič. Po závěrečné přednášce byla adorace k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Potom jsme se rozešli všichni ke svým domovům s krásným pocitem. Doufáme, že duchovní obnova alespoň každého trošku naplnila a povzbudila do dalších dnů.

Ti, kteří se nemohli zúčastnit, si mohou poslechnout záznam z přednášek.

1. Výhody křesťana (mp3) – délka 22 minut

2. Obtíže křesťana (mp3) – délka 20 minut

3. Křesťan jako dítě, dospělý, rodič (mp3) – délka 20 minut

Monika Přikrylová a Jitka Muchová