Soutěž „DOBRODRUŽSTVÍ S APOŠTOLEM PAVLEM“, 21.3.3009

Stejně tak jako před dvěma roky, tak i letos se naše farnost zúčastnila vědomostní soutěže, vyhlášenou diecézním katechetickým centrem (DKC) v Brně. Letos se měly děti více seznámit s nejvýznamnější osobností církevních dějin – sv. Pavlem, apoštolem národů.
Tato soutěž má dvě kola: farní a děkanátní. Farní bylo dále rozděleno na I. fázi, kdy děti od 3. do 9. třídy dostaly otázky připravené DKC „na doma“. Byla to tzv. přípravná fáze, kdy děti mohly spolupracovat doma s rodiči, sourozenci nebo si mohly zjistit informace na internetu, popř. v různých materiálech, které měly k dispozici. Nejdůležitější ale byla práce s Písmem sv., kde ve Skutcích apoštolských nalezly téměř vše. Výhodou tohoto kola bylo, že do II.fáze, která už byla společná na faře, postupovaly všichni.
Soutěž Pavel - II.farní kolo
II. fáze se uskutečnila 21. 3. 2009 na faře v Knínicích. Místo očekávaných 23 dětí, které psaly test doma, jich přišlo o něco méně. Děti dostaly opět test, který vcelku bez problémů napsaly, a pak už se mohly věnovat příjemnější části II. fáze, a tou byla hra. Ta se týkala také života sv.Pavla. Děti si teoreticky i prakticky zopakovaly některé části ze života sv.Pavla. Např. přišít knoflík, hodit míčkem na cíl, se zavázanýma očima poznat různé předměty, atd.
Mezitím se mohly posilnit koláčky a napečenými dobrotami od maminek. Hra se chýlila ke konci a všichni už netrpělivě očekávali, kdo že postoupí do děkanátního kola? Konečně nastal ten okamžik. Ze 17 soutěžících ve II. fázi, postupuje 7 dětí.
Ze třetí kategorie (7. – 9.tř.) je to Lucie Přikrylová a Dušan Haupt, ze druhé kategorie (5. – 6. tř.) Kristýna Ošlejšková, Alena Lujková a Radka Jedličková, z první kategorie (3. – 4.tř) Ondřej Mucha a Veronika Ošlejšková.
Všem patří velký dík za odvahu soutěžit, za čas, který věnovaly přípravě. Postupujícím gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v děkanátním kole.

Fotografie naleznete zde.