Farní tábor pro starší děti, Žďárná, 6.-14.7.2009

Ve dnech 6.7.-14.7. se uskutečnil tábor Žďárná 2009 s tématem,,Kolem světa“

V pondělí 6.7.2009  jsme se všichni účastníci tábora sešli u zástavky u Obecního úřadu.Když jsme odevzdali batohy s věcmi,kartičky pojišťovny odjeli jsme autobusem do Žďárné.Tam nás přivítal zbytek vedoucích s obědem.Po obědě jsme si vybalili a šli jsme hrát první hru.Po hře jsme se rozdělovali do tří skupin.Potom si každá skupina vybrala název a vlajku.Potom byla večeře.Po večeři se každá skupina představila.Potom se vyhlašovala hra a rozdávali „peníze“.Potom se šlo spát.

Druhý den byla ráno rozcvička,poté následovala snídaně,test o světadílu a hra.Každý den probíhal téměř stejně.Ve čtvrtek nás čekal náročný den.Dopoledne přijela vzácná návštěva:Pan kaplan Blažej Hejtmánek.Poté jsme se vypravili na výlet do Punkevních jeskyní a na propast Macochu.Když jsme se vrátili pan kaplan nám odsloužil mši svatou.Den jsme završili prohlídkou kostela.Další den měl podobný program jako druhý a třetí.

V sobotu probíhal den jako každý jiný.Ovšem večer nás všichni hnaly honem do spacáků.Čekala nás NOČNÍ HRA.O půl dvanácté v noci nás probudili vedoucí.Šli jsme jednotlivě po skupinkách,abychom nerušili noční klid v obci.Po té co všechny skupinky dorazili byly nám připevněny na záda čísla.Měli jsme za úkol zapsat si co nejvíce čísel dalších soutěžících nebo vedoucích.Nikomu se nic nestalo a všichni se kolem půl jedné ráno vrátili zpět do spacáků.

V neděli ráno nesměla chybět mše svatá.Ani v neděli ovšem nesměli být vynechány hry!Večer nás čekala jako vždy večerní modlitba,tentokrát však proběhla u křížku za vesnicí.V pondělí nás čekala odpoledne závěrečná hra a hledání pokladu.Poklad jsme našli a odnesli ho na faru.Poklad byl spravedlivě rozdělen mezi všechny děti.V pokladu bylo mnoho bonbonů a dobrot,nejvíc nás však asi potěšila knížka od pana kaplana Cesta Vikingů.Večer byl závěrečný táborák.Večer si všichni užili.

Další den jsme se sbalili a čekali na odjezd domů.Někteří se nudili,tak jsme poprosili vedoucí aby s námi šli na procházku.Vydala se s námi Ivana.Vyrazilo nás 8 dětí.Před farou jsme se tajně dohodli že půjdeme na Suchý.Procházka se náramně vydařila a všem se líbila.Jakmile jsme se vrátili,vydali jsme se směr dolní zastávka.Poté jsme vyjeli směr Boskovice.Když jsme vystoupili na aut.nádraží proběhlo krátké loučení a pak jsme nastoupili do dalšího autobusu a vydali se domů.Teď už nám nezbývá nic jiného než zamávat táboru a těšit se na další……