DICÉZNÍ POUŤ RODIN, 29.8.2009, Žďár nad Sázavou

Již se stalo tradicí, že poslední sobotu o prázdninách se sjíždí rodiny, na pozvání našeho otce biskupa Vojtěcha, do Žďáru nad Sázavou. Letos se tato pouť konala již po šesté.

I když ráno počasí nevypadalo zrovna přívětivě, přesto to mnohé z nás neodradilo a vydali jsme se na cestu. Celou cestu pršelo, ale když jsme přijížděli ke Žďáru, pomalu pršet přestávalo. Mši svatou, kterou celebroval o. biskup, jsme slavili v bazilice nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše. Naštěstí je tato bazilika dostatečně velká, abychom se tam všichni pohodlně vešli i se všemi kočárky J. Při mši sv. žehnal o. biskup keramické obětní misky, které se budou používat při mši sv. při návštěvě Sv. otce v Brně.

Po mši sv. jsme zjistili, že přestalo úplně pršet a mohli jsme se přemístit k hlavnímu podiu, kde byl připraven tradiční oběd – párek s rohlíkem – a poté odpolední program – písničky, loutkové divadlo, svědectví pěstounských rodin,… Další program byl připraven v jiných prostorách – v kostele jsme se mohli ztišit při adoraci, dále byly připraveny přednášky na téma „Umění stárnout“ a „Efektivní rodičovství“, nebo pro děti výtvarné dílny, sportovní vyžití, plavba na lodičkách po Bránském rybníce, skákací hrad, lukostřelba atd. Celý den byla možnost přijmout sv. smíření. Zkrátka, každý si přišel na své. Po celé odpoledne byl mezi námi o.biskup, se kterým jsme si mohli popovídat, vyfotit, poradit se s ním…

Pouť byla ukončena v 16 hodin modlitbou a požehnáním otce biskupa.

Na závěr bych chtěla vyzvat všechny rodiny, aby neváhaly a příští rok se vydaly s námi, protože to stojí za to! 🙂