RŮŽENCOVÉ ROZJÍMÁNÍ, 10.10.2009

Panna Maria, Matka nás všech, si zaslouží naši pozornost, naši úctu a lásku. Zvláště nyní, v měsíci říjnu,  kdy si připomínáme Marii růžencovou. Proto mladí z knínické farnosti pod vedením Blanky Ševčíkové připravili na sobotní večer rozjímání nad růžencovými tajemstvími. Letos byl zvolen růženec slavný a tak se celý večer za jemného svitu svíček nesl v duchu oslavy zmrtvýchvstání a nanebevstoupení Ježíše Krista, seslání Ducha svatého, nanebevzetí a korunování Panny Marie a v duchu naděje ve slavný konec našeho života a setkání se s Bohem.

Díky všem, kteří přišli! Společenství asi 50 věřících spojených v modlitbě k naší nebeské Matce má přece veliký význam! Modlitba růžence byla společná, ale ve chvílích ticha měl každý z nás prostor prožít čas před Pánem dle své potřeby, dle své touhy.

Při modlitbě byly naše zraky upřeny k oltáři, který byl překrásně vyzdoben látkami, květy, svícemi a malými svíčkami poskládanými do tvaru růžence. Jednotlivé svíčky byly zapalovány postupně po desátcích a na konci modlitby růženec skvostně zářil…po poslední písničce jsme svíčky rozdali všem zúčastněným. K rozjímání a duchovní náladě měl přispět také zpěv mariánských písní, o který se postaral Knínický sboreček a promítání obrazů ilustrujících jednotlivá tajemství.

Tajemství slavného růžence nám připomíná velké Kristovo vítězství, ale také nás vtahují do otázek věčnosti. V souvislosti s tím jsme si mohli z rozjímání odnést kartičku s prosbou o zavolání římskokatolického kněze v případě chvíle ohrožení na životě, abychom měli co největší šanci svůj poslední čas na tomto světě prožít ve smíření s lidmi, s Pánem, a to za podpory duchovního otce.

Velmi hezké bylo to, že kromě farníků knínických přijeli lidé i ze vzdálenějšího okolí. Bylo by ale ještě hezčí, kdyby lavice knínického kostela nezely prázdnotou. Kéž bychom se jako farnost dokázali více semknout v modlitbě a využívali opravdu všichni každou příležistost k setkávání se navzájem a k setkávání se s Pánem. Třeba příště nás bude dvojnásobek :-). Modlili jsme se přece také za to, abychom pod vedením Ducha svatého byli hlasateli a šiřiteli radostné zvěsti a tak se pomalu přibližovali k Božímu království a k setkání se s Bohem Otcem, Synem, Duchem svatým a také s naší milou Pannou Marií.

Pokud jste se nemohli růžencového rozjímání zúčastnit a chtěli byste si v klidu domova prožít modlitbu slavného růžence, zde je k dispozici průvodce tímto rozjímáním (PDF).