Misijní jarmark, 21.3.2010

Na letošním misijním jarmarku, který se uskutečnil v neděli 21.3.2010 po mši svaté se vybralo 10.324,- Kč. Vybraná částka poputuje na projekt Papežského misijního díla.Všem, kteří se podíleli na vyrábění věcí na jarmark, ale i těm, kteří přispěli finančně moc děkujeme.