Postní duchovní obnova, 20.3.2010 + záznam MP3

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

proběhla 20. 3. 2010 ve 14 hodin v kostele sv. Marka v Knínicích

V sobotu o čtvrtém postním týdnu jsme se sešli v kostele sv. Marka v Knínicích na již tradičně pořádané postní duchovní obnově. Tu si pro nás připravil a vedl ji otec Zdeněk Fučík z Protivanova. Po úvodních slovech a písničce jsme se postupně zamýšleli nad úryvky evangelií postních nedělí. Ústředním tématem byla svátost smíření. Příběhy o Ježíšově pokušení na poušti, o Marnotratném synovi, či odpuštění cizoložnici, tomuto tématu přímo nahrávaly.

V pauzách mezi jednotlivými zamyšleními byla možnost slavit svátost smíření, prostor pro duchovní rozhovor nebo se jít občerstvit na faru.

Na závěr následovala krátká adorace a svátostné požehnání.

Velký dík patří otci Zdeňkovi za jeho čas a povzbudivá slova. A všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce 🙂

Audiozáznamy z přednášky (mp3):

Postní duchovní obnova – část 1.

Postní duchovní obnova – část 2.

Postní duchovní obnova – část 3.

Postní duchovní obnova – část 4.

Postní duchovní obnova – část 5.

Postní duchovní obnova – část 6.