VEČERNÍ ZTIŠENÍ před NEDĚLÍ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Děkuji knínickému společenství za nádhernou meditaci k Božímu milosrdenství, které bylo v sobotu 10. dubna ve farním kostele sv. Marka. Úryvky z filmu o sv. Faustyně, modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a připravené zamyšlení nad nekonečnou láskou Pána Ježíše nás zase víc přiblížilo k Pánu Bohu. Také jsme si zazpívali a s radostí v srdci a důvěrou v Pána Ježíše jsme odcházeli domů.

Těšíme se na podobnou akci.

Lída a Petr Vašíčkovi