Adorační den s misijním jarmarkem – 12.12.2010

Mottem celého dne je : „Radostného dárce miluje Bůh“

Program dne – neděle 12.12.2010 :

8.30 mše svatá

9.30 začátek adorace – možnost adorovat po celý den do 17.30

9.30 – 10.30 a 15.00 – 17.30 misijní jarmark na Sýpce

16.30 – neformální beseda s o. Petrem Košuličem na Sýpce – novým kaplanem v naší farnosti

17.30 – požehnání a ukončení adorace

18.00 – čtení Písma svatého na faře

Bližší informace:

Peníze z misijního jarmarku půjdou na papežská misijní díla v ČR, která potom rozdělují finance podle potřeby např. do Ugandy, Mexika, Indie a ostatní států, kde je potřebují převážně děti, bohoslovci a další potřební….

Naše farnost adoptovala přes arcidiecézní charitu Praha holčičku Joyce z Ugandy, na kterou můžete během jarmarku také přispět například tím, že si zakoupíte slona 😀 .