Svátost smíření v době postní a před Velikonocemi

Drazí Boží přátelé

jako již každý rok, nastala doba postní, a s ní se nám vybaví nejen slovo půst, tedy odříkání, ale také slovo zpověď.

Slovo zpověď však jen omezeně vyjadřuje podstatu této svátosti. Proto její název ve skutečnosti zní:

Svátost smíření

Zpověď je slovo, které vychází ze základu „zpovídat se, zodpovídat se“. Znamená to, že se zpovídáme – zodpovídáme ze svých skutků, a že za ně přebíráme zodpovědnost, přijímáme je tedy jako ty, které se nás osobně týkají. Zpověď však není jen vyznáním hříchů, ale je především a to je velmi důležité – smířením. Nejdůležitější okamžik Svátosti smíření není vyznání hříchů, i když je to také důležité – pro nás, ne pro Boha – ale okamžik, kdy kněz vztáhne ruku a říká slova odpuštění – slova smíření:

Bůh, Otec veškerého milosrdenství,

smrtí a vzkříšením svého Syna

usmířil se sebou celý svět

a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha.

Ať ti skrze tuto službu církve

odpustí hříchy a naplní tě pokojem.

Uděluji ti rozhřešení: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen

Tato slova vypovídají o skutečné povaze svátosti smíření – zpovědi. Nepřicházíme se na prvním místě zpovídat, ale přicházíme se smířit s Bohem, jak říká apoštol Pavel: „Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (srov. 2 Kor 5, 20). Zpověď je důležitou součástí svátosti smíření, ale na prvním místě vždy stojí lítost a touha smířit se s Bohem – proto Svátost smíření.

Jak bylo řečeno na začátku, s dobou postní a především s Velikonocemi spojujeme také Svátost smíření, to proto, abychom Velikonoce mohli prožít ve smíření s Bohem a bližními jako nádhernou…

„SLAVNOST NAŠEHO VYKOUPENÍ“

Proto bude příležitost ke svátosti smíření v těchto dnech:

Neděle 17. dubna 2011   14:00 – 15:30

Středa 20. dubna 2011  16:00 – 18:00

Pokud budou zájemci pak v neděli bude čas prodloužen, a ve středu bude možnost i po mši svaté (cca od 18:45)

POZOR: Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota se zpovídat nebude!

Ne proto, že bychom nechtěli posloužit svátostmi, ale z časových důvodů!

 

Mimo tyto dny bude příležitost ke Svátosti smíření vždy ve všední dny půl hodiny přede mší svatou.

Prosím zkuste respektovat i to, že nedělní mše je slavnost na kterou je třeba se řádně připravit, a na to skutečně nestačí dvě minuty přede mší. I kněz potřebuje mít čas aby se ztišil a připravil se na službu u oltáře, která vyžaduje celou jeho bytost – celého člověka – vždyť se jedná o službu Bohu.

A ještě jedno upozornění: vykonejte si zpověď v dostatečném předstihu před velikonocemi, využijte časy které jsou dány. Drazí přátelé spolu s apoštolem Pavlem vás Kristovým jménem vyzýváme: „Smiřte se s Bohem!“ Aby velikonoce byly okamžikem radosti ze vzkříšeného Pána.

o.Petr Košulič, farní vikář