Duchovní obnova – SVÁTOST KŘTU, 2.4.2011

Duchovní obnova na téma Svátost křtu byla v sobotu 2.4.2011 od 14 hodin.

Duchovní obnovu vedl P. Petr Košulič, kaplan.

Audiozáznamy z duchovní obnovy (MP3):

1. katecheze a chvíle ticha (14:40)

2. katecheze a chvíle ticha (15:57)

3. katecheze a chvíle ticha (21:37)

tichá adorace před Nejsvětější Svátosti oltářní a svátostné požehnání (14:08)

Pro přítomné byla možnost přijetí svátosti smíření.