1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2011

V neděli 8. května 2011 při mši svaté,

přijme devět dětí z naší farnosti poprvé svátost eucharistie – communio.

Příprava na tuto svátost začne ve čtvrtek 10. února po mši svaté na faře v Knínicích.

Další setkání budou v těchto termínech:

10.2.2011 17.2.2011 3.3.2011
10.3.2011 24.3.2011 31.3.2011
7.4.2011 14.4.2011 28.4.2011

Další informace:

V neděli 13. února 2011 při mši svaté budou naši prvokomunikanti představeni farnosti a přijati do přípravného období.

5. května po mši svaté bude praktická příprava na přijetí sv. eucharistie – obřad a vše co s ním souvisí.

7. května bude první přijetí Svátosti smíření pro děti, a také bude příležitost pro jejich rodiče.

8. května proběhne slavnost prvního přijetí Svátosti eucharistie.

Na všech přípravných setkáních je třeba, nutná přítomnost jednoho z rodičů.

Rodiče jsou prvními svědky víry a také těmi kdo připravují na svátost – součinnost kněze a rodičů je nutným předpokladem k tomu, aby dítě přijalo svátost s užitkem co největším.

V případě nejasností, dotazů a dalších problémů se obraťte na: P. Petr Košulič, kaplan; tel: 739 589 209

Myslím, že taková událost, která se dotýká života těchto dětí není jen jejich věcí a ani to není jen věc jejich rodičů. Každé přijetí svátosti, ať už křtu, nebo eucharistie anebo biřmování, je vždy záležitost celého společenství farnosti – církve. Proto bych Vás chtěl poprosit o modlitbu za tyto naše děti. Ať jejich přijetí svátosti eucharistie není posledním krokem v jejich křesťanském životě. Ať mají vytrvalost oni i jejich rodiče. Chtít můžeme, dobrá vůle je mnoho, ale MODLITBA to je skutečnost nepřekonatelná. „Modlitba spravedlivého proniká oblaka a neutiší se dokud nedosáhne cíle“ (Sir 35,17) a …“Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého“ (Jak 5,16).

o. Petr, farní vikář