SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Z rukou Mons. Jiřího Mikuláška, generálního vikáře brněnské diecéze

v neděli 19. června 2011

při mši svaté ve 14:00 hod., přijme celkem třináct čekatelů, z toho dvanáct členů naší farnosti

 

Svátost biřmování.


Přípravná setkání na přijetí této svátosti započala již v prosinci minulého roku.

Setkání se děje vždy v sobotu večer v 19:00 na faře v Knínicích

Předpokládané termíny setkání:

12.2.2011 19.2.2011 26.2.2011 5.3.2011 12.3.2011 19.3.2011 26.3.2011
2.4.2011 9.4.2011 30.4.2011 7.5.2011 21.5.2011 28.5.2011 18.6.2011
Ve dnech 3. – 5. června 2011 (pátek až neděle) budou biřmovanci mít možnost zúčastnit se Duchovní obnovy. Bližší informace budou sděleny bezprostředně v pravý čas na pravém místě – pro svobodné biřmovance (tedy ty, kteří nemají závazky vůči vlastní rodině) účast povinná!

V sobotu odpoledne 18. června, tedy den před slavností, bude praktický nácvik biřmovanců na liturgii – účast nezbytně nutná, čas bude upřesněn.

Opět bych všechny farníky chtěl vyzvat k modlitbě, tentokrát za biřmovance. Být biřmován, znamená přijmout zodpovědnost za svou víru, své okolí = svou farnost. Znamená to přijmout vědomě a dobrovolně závazek, že budu vydávat svým životem svědectví o Kristu a víře v něho. Opět platí: přijetí této svátosti není jen záležitost biřmovanců nebo jejich rodin! A opět platí: chtít můžeme, dobrá vůle je mnoho, ale MODLITBA …“otvírá oblaka“. o. Petr