Knínický sboreček vystoupil na Dnech otevřených dveří Sociálních služeb Šebetov, 18. 9. 2011

Dne 17. a 18. září proběhly v Sociálních službách Šebetov již 11. Dny otevřených dveří. Jako každý rok, tak i tentokrát, byla součástí těchto dnů mše svatá, kterou sloužil v neděli 18. září na nádvoří zámku P. Sommer.
Na varhany hrál náš pan varhaník Procházka a zpěvem účastníky doprovodil a celé nádvoří jaksepatří rozezněl opět – stejně jako loni – Knínický sboreček. Děkujeme všem, kdo se podíleli na slavnostním průběhu mše svaté, pro všechny přítomné, kteří zaplnili celé nádvoří, to byl krásný duchovní zážitek.

(Milý Knínický sborečku, opět s vámi příští rok počítáme 🙂
Marie Hudcová