Vánoční misijní jarmark, 18. 12. 2011

Vážení a milí,

18. 12. 2011 proběhl v naší farnosti misijní jarmark, na kterém se podařilo vybrat 15 401Kč, což je zatím největší částka, kterou jsme za léta pořádání misijních jarmarků vybrali.

Velký dík patří všem, kteří vyráběli na tvořivých dílnách, ale také těm, kteří vytvářeli doma. Zvláštní dík patří mladým, kteří hlídali děti, když maminky vyráběly na faře. Bez nich by to asi nešlo. Díky moc :-).

Děkujeme všem, kteří jste finančně přispěli na papežská misijní díla – konkrétně na papežské misijní dílo dětí.