CSM Žďár nad Sázavou, 14.-19.8.2012

Město Žďár nad Sázavou hostilo ve dnech 14.-19. srpna přibližně 5300 mladých lidí ze všech koutů České Republiky. Nechyběli jsme ani my, mladí z Knínic a blízkého okolí, a celých 6 dní jsme se pokoušeli pronikat mottem letošního setkání: „Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj.“ 
Skvělí organizátoři a velká spousta dobrovolníků nám díky Bohu nachystala opravdu nabitý program. Z větší části se odehrával na hlavním pódiu, jinak jsme si na různých místech města Žďár mohli vybrat ze široké nabídky přednášek, koncertů, modlitebních setkání, sportů, …. 
První den jsme prosili v modlitbách o Ducha Svatého. Ve středu, čtvrtek a pátek jsme postupně prožívali dary Ducha – dar lásky, radosti a pokoje. Zvláštní důraz byl kladen na svátost smíření. V sobotu jsme slavili mši svatou a částečně sdíleli program s rodinami, které se sem vydaly na Pouť rodin. 
Po celou dobu setkání jsem zvlášť vnímala snahu všech přiblížit nám Boha jako osobu, která je mi nejbližší, která nás, mě osobně a každého, miluje nekonečnou láskou, dává mi vědomí mé osobní důstojnosti, důležitosti, úcty a krásy, dává mi do srdce radost a přináší pokoj. Za toto jsem moc ráda… Při závěrečné nedělní mši svaté nás otec biskup Jan Graubner docela razantně oslovil, jestli opravdu chceme měnit sebe k lepšímu a tím i kousek světa kolem nás. „Ano“ takové spousty mladých ho vedlo k přesvědčení, že lepší svět právě začíná… 
Kéž nám vydrží nasazení pro Krista i teď – i když setkání už skončilo… a za 5 let se těšíme na viděnou na příštím setkání!