FARNÍ DEN; Koncert pro Joyce – 17. 6. 2012

Jeden z postřehů:

Jednou z novinek letošního farního dne byl charitativní koncert pro naši adoptivní dívku Joyce. Všichni jsme byli zvědaví, kdo se skrývá v nově vzniklém hudebním tělese a kdo dostal odvahu zazpívat a zahrát. Atmosféra kostela je vždy plná důstojnosti a vážnosti, a tak když se začali lidé scházet, všichni se ztišili v novém očekávání zážitku. Nastalo milé překvapení. Hudební těleso tvořili nejen mladí ze sborečku, ale i ostatní odvážlivci všech generací zpěváků. Kostel se rozezněl krásnými písněmi o Boží lásce a milosti a všichni zpěváci i hudebníci se zapojili tělem i duší, aby ukázali nejlepší výsledek společné práce. Musíme také připomenout paní vedoucí tohoto sboru, která to vše na začátku „zpískala“ a za to jí patří velký dík. Její svěřenci zpívali jako sbor andělů a všichni jsme byli naplněni novými zážitky. Nejen že se vybrala finanční částka na naši adoptivní dívku, ale především díky za velkou odvahu všem zúčastněným.