FARNÍ TÁBOR PRO STARŠÍ DĚTI, 3. 7. 2012

Bylo ráno 3. července a na vlakové zastávce v Knínicích se vytvořila skupinka táborníků. Vlak přijel, skupinka nasedla, zamávala rodičům a dojela až do městyse Měřín, kde se setkala s další skupinkou táborníků. Společně s ní odjeli do Netína, což bylo místo letošního farního tábora. Tam je přivítal Panoramix a společně s ním i Asterix a Obelix. Ti zahájili táborovou olympiádu. Táborníci museli plnit během pěti dnů olympijské disciplíny, mezi které patřili například Kohoutí zápasy, Lov divočáků, házení oštěpem, štafeta se slovy, míchání kouzelného lektvaru a spousta dalších.

Panoramix jim také pověděl, že si mohou vydělat nějaké peníze. Tyto peníze mohli obyvatelé galské vesnice dostávat za pomoc v kuchyni, za večerní programy a za další výjimečné aktivity

Táborníci si během tábora plnili také tzv. srpy. Takovéto srpy můžeme nazvat také bobříky. Byl to srp odvahy, mlčení, hladovky, poznávání zvířat a rostlin a spousty dalších. Na konci byly tyto srpy vyhodnoceny a Gal s nejvyšším počtem srpů byl náležitě odměněn.

Během olympijských her jsme si udělali také malý pěší výlet do Dědkova. Taková malá vesnička, kde je i malinká kaplička. Právě k té kapličce jsme se vydali i my a otec Blažej Hejtmánek. Společně jsme tam slavili mši svatou, za doprovodu našeho nově vytvořeného táborového sborečku. A tak táborový pobyt pokračoval, když nastal asi 5. den olympiády. Galové pojídali večeři a najednou v okně viděli Římana, jak unáší Panoramixe. Samozřejmě se okamžitě rozběhli za ním, bohužel ho však nedoběhli. Říman jim nechal pouze vzkaz, který bohužel nedával bližší vysvětlení ani jak Panoramixe vykoupit. Galové čekali a čekali. Mezitím se odehrál výlet do Jihlavy, kde jsme všichni společně navštívili místní zoo. Panoramix tam však také nebyl. Zajeli jsme se podívat i k místnímu rybníku, ale tam jsme ho také bohužel nenašli. Až další den v noci se objevili římští vojáci, kteří unesli dva galské osadníky. Za ně od ostatních Galů žádali peníze a nakonec je Galové vykoupili. Po cestě zpátky potkali Kleopatru, která se ztratila a hledala nocleh, který jí Galové poskytli. Ona jim za to prozradila podrobnosti o Caesarovi, který se Galům ukázal další večer. Další večer konečně přišel římský voják se zprávou od Caesara a dovedl naše galské táborníky až k hrobce, kde byl Caesar utábořený. Galové mu dali výkupné za Panoramixe a další den, když ještě splnili nějaké úkoly, které se naučili během plnění srpů Panoramixe, i po malé zradě Caesara, osvobodili. Ten konečně vyhlásil vítěze olympiády a slavilo se a slavilo.

Teď už zbývalo jen uklidit, vysát, umýt zeme a mohli jsme nasednout na autobus, který nás zavezl až domů.

Monika