JEDEN DEN NA PETROVĚ, 17. 5. 2012

Ve čtvrtek 17. 5. jsme přijali pozvání otce biskupa Vojtěcha a vyrazili jsme do Brna na „Jeden den na Petrově“. Co to vlastně je? Otec biskup pozval děti z celé diecéze, které navštěvují hodiny náboženství,  k sobě na Petrov,  aby v jeho blízkosti strávily jeden den.  Z naší farnosti přijalo pozvání  18 dětí. Otec biskup nás přivítal v katedrále a slavili jsme s ním mši svatou. Ti nejstarší se s ním setkali i na jednom stanovišti, kde se společně modlili. Celým dnem nás provázely biblické postavy, např. Abrahám, Izák, Lazar, Josef s Marií i Ježíškem, Jákob a Ráchel, Rút a Boaz, evangelista Lukáš, Petr a apoštolové,… Seznamovaly nás se svým životem a plnili jsme s nimi různé úkoly. A co se nám dnes na Petrově nejvíc líbilo?

Pavel: „U biblické postavy Jozue – stavění domina – hradeb, a následné bourání křikem :-).“

Marek: „Hledání tajenky u Izáka.“

Kačka: „Jak mi otec biskup podepsal pohled.“

Staník: „Házení na Goliáše.“

Alča: „Jak jsme jedli u Jana Křtitele červy:-).“

Anežka: „Jak jsme u Jozue zbořili hradby křikem.“

Zuzka: „U Marie Magdalské a Marie Kleofášovy jsme čichali k lahvičkám s octem, vanilkou, cibulí, parfémem,… a měli jsme poznat, co to je.“

Nikča: „Líbili se mi všechny stanoviště, ale nejvíc, jak jsme čichali k lahvičkám :-).“

Sára: „Mě se nejvíc líbilo, jak jsme u Davida hladili kozu.“

Kristýna: „Byli jsme na stanovišti u anděla Rafaela a byli jsme rozděleni po třech – jeden byl slepý, druhý hodný anděl a třetí špatný anděl. Kdo byl slepý, tak měl podle hlasu někam dojít a andělé mu radili – buď dobře nebo špatně a slepý si měl vybrat.”

Verča: „Skládání dřeva u Izáka.“

Tomáš: „Střílení na Goliáše.“

Pavel.: „Stanoviště v Kapucínské hrobce a Lazar.“

Ondra: „Soutěž v přelévání vody od studny do džbánu, když jsme měli pomoct Jákobovi a Ráchel napojit ovce.“

Radek: „Rytíř archanděl Michael, kůzle a mše svatá byla taky dobrá.“

Petřík: „Kůzle, rytíř a koza.“

Vojta: „Katedrála.“

Radovan: „Rytíř, kůzle a koza.“

-jm-