Katecheze pro mládež (cca 16-21 let) – infoschůzka v neděli 16. září po mši sv.

Katecheze pro mládež budou probíhat pravděpodobně jedenkrát za měsíc a zájemci nechť přijdou na schůzku v neděli 16. září po mši svaté na faru, aby se domluvili na typech katecheze (přednášky, besedy, promítání, výlet, putování, brigáda,…), tématech, která by je zajímala a době, kdy by se uskutečnily. Na všechny se těší tým katechetek.