Katecheze rodičů s předškolními dětmi – infoschůzka ve středu 5. září po mši svaté

Tyto katechetez budou probíhat formou vyprávění, písniček, hraní a dramatizace, a tak se budeme dovídat o Bohu a jeho velké lásce. Určeno pro děti od 3 do 6 let.

Kdo má zájem, přijďte ve středu 5. září po dětské mši sv. na faru (nebo farní hřiště) domluvit se na čase a místě konání, anebo se nahlaste katechetkám Dance Ošlejškové nebo Petě Hartlové.