MODLITBY MAMINEK – návštěva

Začátkem července přijela mezi nás, modlící se maminky, vzácná návštěva. Byla jí paní Růženka Fialová, která založila modlitby maminek v ČR. Byla velice mile překvapena množstvím maminek u nás ve farnosti. Nadšení, které z jejího projevu vyzařovalo, bylo strhující. Myslím tím, že strhlo snad všechny okolo svou radostí z Božího vedení a působení. Je krásné, když je někdo takhle nadšený pro Pána.

Seznámila nás s tím, jak hnutí modliteb maminek vzniklo. Nechyběly ani poutavé příběhy maminek, které zažily působení Boha v uzdravení svých dětí skrze modlitbu, v obrácení dětí k Bohu atd. Potom jsme společně prožili sílu modlitby za své děti a sebe navzájem.

Milé maminky, babičky, toto společenství je vám otevřené. Můžete mezi nás přijít, a tak se zapojit do modliteb za své děti a sebe navzájem. Čím víc je na nás kladených nároků, tím víc je třeba opřít se o Pána. A že se po nás, maminkách nebo babičkách, nechce v životě málo…

-bš-