Růžencové rozjímání – růženec světla

6. října 2012 v 19:00 – kostel sv. Marka

Svíčky, ticho nenásilně přerušené slovy, písničkami. Okolo lidi, kteří touží po setkání s Pánem v modlitbě růžence. 

Klečím a prožívám velikost Boha, který mě přesahuje. Přemýšlím, jak zapadají slova Písma svatého do mého života. Pán ke mě mluví a naplňuje mé toužící srdce svou přítomností, svým slovem. Odpovídá na moje otázky a já cítím, že v Jeho přítomnosti se nemusím bát.

Pokud tvá duše je naplněna touhou po hlubším poznávání Pána, jsi srdečně zván na růžencové rozjímání.