Tříkrálová sbírka, 5. a 6. ledna 2013

KNÍNICE
6. ledna jste mohli potkávat v Knínicích děti, které se oblékly za krále a přišly vám přát do nového roku. Mohli jste svými finančními dary přispět do Tříkrálové sbírky. Celková částka, kterou zasíláme do Charity Blansko činí 20 920Kč. 

Velký dík, děti, za to, že jste obětovaly svůj volný čas pro dobrou věc. Doufám, že vás letošní zkušenost s deštivým počasím neodradí od pomoci lidem, kteří vaši pomoc potřebují.  

Díky vám všem, kteří jste přispěli nejen finančně, ale i milým přijetím malých koledníků.