ADVENTNÍ KONCERT NA PODPORU RADIA PROGLAS, 2.12.2012

Ohlédněme se za akcí, při které se v našem kostele propojilo Brno – Měřín – Letovice – Knínice.
První neděli adventní mnozí z Vás využili příležitost vyslechnout v našem kostele koncert, jehož asi hodinové trvání zajistily čtyři pěvecké sbory.
Schola mladých z Letovic, která nás oslnila čistými jemnými hlasy v překrásných vícehlasých skladbách, dále pak část scholy z Měřína, která předvedla adventní písně zase v jiných úpravách, v podání jejich vedoucí zazněly i housle, a také vystoupil náš místní Knínický sboreček v tzv. „širokém obsazení“ (od dětí po dospělé, aneb kdo chce, ať zpívá) a zahájení celého koncertu se ujaly Hvězdičky – malé děti z naší farnosti.
Všichni společně jsme zaplnili celou přední část před oltářem (napočítala jsem celkem 32 zpěváků a hudebníků na flétny, kytary, klavír, housle,…a k tomu asi 10 Hvězdiček :-)). Střídavě jsme se snažili svým repertoárem oslovit posluchače, navodit adventní atmosféru a pohladit po duši.
Možná to někdy skřípalo, ale žádný učený z nebe nespadl, a tak jsme zdárně propluli koncertem, během kterého mimo zpěv zazněly také verše a úvaha. V podání Markéty jsme vyslechli Proglas (veršovaný předzpěv k evangeliím, autorem je sv. Cyril) a Danka přednesla adventní myšlenku z knihy Pane, ať slyším! (autorem je ředitel Radia Proglas o. Martin Holík). Slovem pěkně provázeli Anežka s Vláďem, kteří posluchačům nabídli informace o účelu našeho koncertu – finančně pomoci Radiu Proglas, aby mohlo dál kvalitně a neomezeně fungovat. Radio Proglas nám poskytlo plechové butony (placky) s obrázky, které jsme na koncertě prodávali. Výtěžek o mnoho převýšil očekávání. Částku 14 357 Kč jsme hned po koncertu odeslali na účet Radia Proglas a později jsme pak přidali ještě další částku 1 400 Kč z dodatečných příspěvků.
Z radia obratem přišlo velké poděkování. A tak na tomto místě za organizátory i všechny účinkující děkuji Vám všem, kteří jste přispěli Radiu Proglas a také jste podpořili nás vystupující – potleskem a příjemnou adventní náladou.