Přednáška DOSPÍVÁNÍ, DOSPĚLOST A RODIČOVSTVÍ Knínice 16. února

V sobotu odpoledne 16. února jsme se rozhodli vyrazit do Knínic na přednášku MUDr. Ludmily Lázničkové z CENAPu (Centrum naděje a pomoci) v Brně.
Slova paní doktorky nám rozšířila naše pohledy na současnou problematiku a nástrahy týkající se dospívání, dospělosti a rodičovství. Kladla důraz na tolik zesměšňovanou předmanželskou čistotu a věrnost v manželství, upozornila na rizika spojená s užíváním hormonální antikoncepce, na zdravotní důsledky plynoucí z častého střídání partnerů a mnoho dalších poznatků přímo z její ordinace. Část přednášky věnovala také PPR, metodě, která využívá přirozených ukazatelů plodnosti k určení plodných a neplodných dní, vysoké spolehlivosti této metody, která je srovnatelná se spolehlivostí hormonální antikoncepce s vyloučením všech zdravotních rizik.
Nás, jako rodiče, nejvíce oslovilo téma očkování proti rakovině děložního čípku a tlak farmaceutických společností nejen vlivem reklamy na matky dospívajících dcer. Její studie nás upozornily na to, že nejde o očkování proti rakovině, ale proti lidskému papilomaviru HPV, a to jen proti 2-4 kmenům ze cca 100 identifikovaných.
Gynekoložka MuDr. Ludmila Lázničková, ze svého přesvědčení lidi léčit a nikoli jim ubližovat, nepředepisuje hormonální antikoncepci, ani neočkuje proti HPV, což se samozřejmě odvíjí na finančních možnostech občanského sdružení CENAP. Proto tato organizace uvítá jakoukoli finanční pomoc.
S Cenapem máme velmi dobré osobní zkušenosti a doporučujeme nahlédnout na jejich webové stánky www.cenap.cz i využít nabízených přednášek, kurzů a poradenství. (manželé Křičkovi)

Videozáznam z přednášky: