Půjdem spolu do Betléma

Program je složen ze dvou částí:
– prožívání doby adventní spojené s výrobou betlému
– sváteční den se Svatou Rodinou – 28.12.2014

PROŽÍVÁNÍ DOBY ADVENTNÍ SPOJENÉ S VÝROBOU BETLÉMU
Doba adventní je časem radostného očekávání příchodu Spasitele, doba rozjímání a duchovní přípravy na Vánoce. Zkusme toto radostné očekávání prožívat uvnitř našich rodin, se svými nejbližšími. Každá rodina má své tradice a individuální možnosti, proto je na každé z nich, jak tuto nabídku využije a přizpůsobí vlastním podmínkám.
Prostředníkem prožívání letošního adventu ať je vám TVORBA BETLÉMU
V době od 30. listopadu do 23. prosince zkuste ve své rodině vytvořit láskyplné chvíle klidu, při nichž budete mimo jiné vyrábět betlém, který během vánočních svátků donesete na sýpku, kde uspořádáme betlémkovou výstavu v rámci Svátečního dne se svatou Rodinou.
Po skončení výstavy vám bude vaše rodinné dílko vráceno.
Betlém může být vyroben z naprosto libovolného materiálu, jakékoliv velikosti či tvaru. Kdo by měl zájem, je možné poskytnout několik klasických papírových vystřihovacích betlémků různých velikostí a množství dílků (ve farní knihovně v době po mši svaté), a polystyren pro vytvoření podkladu a informace při nejasnostech u Petry Hartlové.

SVÁTEČNÍ DEN SE SVATOU RODINOU – NEDĚLE 28. 12. 2014
Svatá Rodina, jejíž mozaikový obraz zdobí farní hřiště, si zaslouží naši pozornost a úctu. Proto se naše farní společenství sejde v neděli 28. prosince odpoledne k modlitbě, k oslavě Svaté Rodiny, ale také ke společnému posezení, koledování i kultuře.
Přibližný program odpoledne:
14:00 SETKÁNÍ NA FARNÍM HŘIŠTI U OBRAZU SVATÉ RODINY S MODLITBOU A ZPĚVEM KOLED, PRŮVOD DO KOSTELA, KDE BUDE POKRAČOVAT SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
cca v 14:45 KONCERT DECHOVÉHO KVARTETU BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM V KOSTELE
PROGRAM NA SÝPCE: VÝSTAVA BETLÉMKŮ*), BESEDA A FOTOPREZENTACE O BETLÉMĚ, PROMÍTÁNÍ ZÁZNAMU ŽIVÉHO BETLÉMA Z MĚŘÍNA, K OBČERSTVENÍ VÁNOČNÍ DOBROTY, AKTIVITY PRO DĚTI
*) Výstava betlémků bude uspořádána z betlémků, které vytvoříte během adventního času ve svých rodinách a z dalších betlémů – od vás či vašich známých, které by bylo možné zapůjčit a na sýpce vystavit.
Pokud máte tuto možnost, přihlaste se během adventní doby u Petra Haupta.