Postní projekt – dílny, jarmark, beseda

Velikonoční tvořivé dílny

Budou každý pátek od 15h – 17h na faře v Knínicích. První dílna připadne na 20. února 2015. Dílny končí velikonočním jarmarkem.Více na plakátech.


Velikonoční jarmark

se bude konat 22. březen 2015 v Knínicích na „Sýpce“. Výtěžek z jarmarku věnujeme Hnutí pro život ČR.

Hnutí Pro život ČR je registrovaným spolkem, který má za cíl obnovit vědomí neměnné důstojnosti a nedotknutelnosti života každého člověka od jeho početí do přirozené smrti a uznání jeho plné právní ochrany.

Konkrétně se jedná o:

  • zákaz zabíjení dětí před narozením
  • obnovení vědomí důstojnosti všech lidí, i nemocných a tělesně postižených
  • obnovení smyslu pro důstojnost lidské sexuality
  • podpora přirozené rodiny založené na nerozlučitelném manželství muže a ženy

Hnutí Pro život ČR poskytuje praktickou pomoc, vydává a šíří související informace, pořádá přednášky a informační kampaně, podporuje systematické modlitební úsilí a spolupracuje na legislativních změnách.

Ochrana lidského života nevychází z náboženství, ale z přirozeného rozumu.


Beseda

se spoluzakladatelkou Hnutí pro život paní Sylvou Bernardovou  a gynekoložkou MUDr. Xenií Preiningerovou, která je členkou Hnutí pro život, bude 8. března 2015 v 15h v kulturním domě v Knínicích.

Bližší informace o dílnách, jarmarku a besedě můžete sledovat na plakátech, které budou na vývěskách před úřadem městyse, před kostelem, v obchodech, a také na webových stránkách úřadu městyse www.kninice.web4u.cz a stránkách farnosti.