PULS – Fond na podporu …

V roce 2016 zahájil svou činnost fond PULS – Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Jeho správci R. D. Mgr. Pavlu Kafkovi jsme položili několik otázek.  Mohl byste nám Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze, v jehož čele stojíte, stručně představit? Fond byl zřízen 1. srpna 2016 jako organizační složka brněnského […]

Postní projekt – dílny, jarmark, beseda

Velikonoční tvořivé dílny Budou každý pátek od 15h – 17h na faře v Knínicích. První dílna připadne na 20. února 2015. Dílny končí velikonočním jarmarkem.Více na plakátech. Velikonoční jarmark se bude konat 22. březen 2015 v Knínicích na „Sýpce“. Výtěžek z jarmarku věnujeme Hnutí pro život ČR. Hnutí Pro život ČR je registrovaným spolkem, který má za cíl […]

Půjdem spolu do Betléma

Program je složen ze dvou částí: – prožívání doby adventní spojené s výrobou betlému – sváteční den se Svatou Rodinou – 28.12.2014 PROŽÍVÁNÍ DOBY ADVENTNÍ SPOJENÉ S VÝROBOU BETLÉMU Doba adventní je časem radostného očekávání příchodu Spasitele, doba rozjímání a duchovní přípravy na Vánoce. Zkusme toto radostné očekávání prožívat uvnitř našich rodin, se svými nejbližšími. […]

Úcta k Nejsvětější svátosti oltářní

Drazí v Kristu a Panně Marii, na úvod dovolte jednu zprávu z Vatikánského rozhlasu (r. 2011): Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Antonio Cañizares Llovera prohlásil, že je doporučeníhodné, aby věřící přijímali svaté přijímání vkleče a do úst. Prefekt řekl, že je to v souladu se smyslem sv. přijímání, jímž je adorace, tedy projev […]