Bohoslužby

Kostel sv. Marka v Knínicích
Neděle 08:30
Čtvrtek – nejen pro rodiny s dětmi 18:00 – mimo červenec a srpen
Pátek 18:00
1. sobota v měsíci 08:30
Úmysly mší svatých
Kostely a kaple naší farnosti:
Farní kostel sv. Marka v Knínicích
Filiální kostel Zvěstování Páně ve Vážanech
Kaple sv. Anny v Šebetově
Kaple sv. Floriána v Knínicích
Do farnosti Knínice u Boskovic spadají tyto obce:
Knínice
Sudice
Šebetov
Vážany