Postní projekt – dílny, jarmark, beseda

Velikonoční tvořivé dílny Budou každý pátek od 15h – 17h na faře v Knínicích. První dílna připadne na 20. února 2015. Dílny končí velikonočním jarmarkem.Více na plakátech. Velikonoční jarmark se bude konat 22. březen 2015 v Knínicích na „Sýpce“. Výtěžek z jarmarku věnujeme Hnutí pro život ČR. Hnutí Pro život ČR je registrovaným spolkem, který má za cíl […]

Půjdem spolu do Betléma

Program je složen ze dvou částí: – prožívání doby adventní spojené s výrobou betlému – sváteční den se Svatou Rodinou – 28.12.2014 PROŽÍVÁNÍ DOBY ADVENTNÍ SPOJENÉ S VÝROBOU BETLÉMU Doba adventní je časem radostného očekávání příchodu Spasitele, doba rozjímání a duchovní přípravy na Vánoce. Zkusme toto radostné očekávání prožívat uvnitř našich rodin, se svými nejbližšími. […]

Netradiční modlitba bolestného růžence – 19. října 2013

Srdečně zveme na  netradiční modlitbu růžence se ztvárněním obrazů ze života Ježíše Krista stínovým divadlem.   Budeme rozjímat nad růžencem bolestným.   Kde: v kostele sv. Marka v Knínicích Kdy: v sobotu 19. 10. 2013 V kolik: v 19.00 hod   Přijďte společně s námi oslavit říjen – měsíc Panny Marie růžencové a ve chvílích ticha zakusit její krásu a […]

Farní den, 23. června 2013

Motto: „Slovo na Moravu přišlo.“ 8:30 mše svatá – sloužit ji bude otec V. Sommer, který v tento den oslaví své 50. výročí kněžství 14:00 požehnání a koncert Scholy z Knínic Asi od 15.00 následuje program na farním hřišti: * představení nejmenších dětí – Hvězdičky * divadlo dětí z Boskovic – O sv. Cyrilu a Metodějovi […]

P. FRANTIŠEK BLAHA SDB v naší farnosti – pátek 3. května

V PÁTEK 3. KVĚTNA 2013 PŘIJEDE K NÁM DO KNÍNICKÉ FARNOSTI P. FRANTIŠEK BLAHA SDB – RODÁK Z NEDALEKÉHO SULÍKOVA. Do roku 2010 zastával funkci provinciála komunity Salesiánů Dona Boska. Nyní působí jako ředitel v místní komunitě Salesiánů Dona Boska v Ostravě.  Zakladatelem salesiánů je italský kněz don Jan Bosco (1815-1888). Kongregace se věnuje především výchově mládeže. VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI […]

Růžencové rozjímání – růženec světla

6. října 2012 v 19:00 – kostel sv. Marka Svíčky, ticho nenásilně přerušené slovy, písničkami. Okolo lidi, kteří touží po setkání s Pánem v modlitbě růžence.  Klečím a prožívám velikost Boha, který mě přesahuje. Přemýšlím, jak zapadají slova Písma svatého do mého života. Pán ke mě mluví a naplňuje mé toužící srdce svou přítomností, svým […]

Katecheze pro mládež (cca 16-21 let) – infoschůzka v neděli 16. září po mši sv.

Katecheze pro mládež budou probíhat pravděpodobně jedenkrát za měsíc a zájemci nechť přijdou na schůzku v neděli 16. září po mši svaté na faru, aby se domluvili na typech katecheze (přednášky, besedy, promítání, výlet, putování, brigáda,…), tématech, která by je zajímala a době, kdy by se uskutečnily. Na všechny se těší tým katechetek.