MODLITBA ZA MANŽELSTVÍ, KTERÝM HROZÍ ROZPAD

Milovaný Otče, tím, že jsi ustanovil manželství,dal jsi nám nejlepší způsob k naplnění přikázání lásky.Tvůj Syn Ježíš Kristus začal hlásat své poselství spásy tím,že pomohl manželům a jejich přátelům na svatbě v Káně.Byla tam i Panna Maria – a právě ona si první všimla,že nový manželský svazek má problém. Prosím tě, dobrý Otče, prosím Ježíše […]

PULS – Fond na podporu …

V roce 2016 zahájil svou činnost fond PULS – Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Jeho správci R. D. Mgr. Pavlu Kafkovi jsme položili několik otázek.  Mohl byste nám Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze, v jehož čele stojíte, stručně představit? Fond byl zřízen 1. srpna 2016 jako organizační složka brněnského […]

Úcta k Nejsvětější svátosti oltářní

Drazí v Kristu a Panně Marii, na úvod dovolte jednu zprávu z Vatikánského rozhlasu (r. 2011): Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Antonio Cañizares Llovera prohlásil, že je doporučeníhodné, aby věřící přijímali svaté přijímání vkleče a do úst. Prefekt řekl, že je to v souladu se smyslem sv. přijímání, jímž je adorace, tedy projev […]

Podpořme od pátku 31. října 2014 pronásledované křesťany modlitbou, postem i finančně.

Konkrétním projevem solidarity s trpícími a prosbou za ně se má stát pátek 31. října 2014, na který proto biskupové ČR vyhlašují „Den půstu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině“. Věřící se dále mají v prvním listopadovém týdnu zúčastnit prosebných adoračních pobožností a za mír se alespoň krátce pomodlit také každý den v poledne. „Dnes je na celém […]

Neděle 28. září 2014 bude dnem modliteb za biskupskou synodu

Neděle 28. září 2014 bude věnována modlitbám za 3. všeobecné mimořádné shromáždění biskupské synody, která se bude konat od 5. do 19. října 2014 na téma Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace. Všichni věřící jsou vybízeni k modlitbám na tento úmysl ve dnech předcházejících synodě i během dní. Vatikán: Papež František vyhlásil neděli 28. […]

Zjevení Panny Marie ve Fatimě

Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla desetileté Lucii, devítiletému Františkovi a sedmileté Jacintě. Po této duchovní přípravě docházelo každý měsíc od 13. května do 13. října 1917 ke zjevením Panny Marie. Tento cyklus šesti zjevení byl ukončen slunečním zázrakem. I když dětem zpočátku nikdo nevěřil a zažily krušné chvíle a […]

DEFINICE ODPUSTKU

ODPUSTEK je odpuštění časného trestu od Boha za hříchy, odpuštěné již co do viny (ve svátosti smíření). Odpuštění získává řádně disponovaný věřící po splnění stanovených podmínek skrze činnost církve, která jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a přivlastňuje z pokladu zadostiučinění Krista a svatých. (kan. 992 CIC)  Smyslem odpustků není pouze pomoci věřcím odčinit tresty […]