Dotace

Přehled přijatých dotací:

Projekt Vitríny a projektová dokumentace na opravu krytého schodiště byl v roce 2017 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje.


Projekt Oprava kamenného kříže před kostelem sv. Marka v Knínicích byl v roce 2018 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje.