Farní společenství

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.” (Mt 18,20)

🙁 😕 😐 🙂 😀 😛

Tato stránka přináší konkrétnější informace o společenstvích naší farnosti:
MODLITBY MAMINEK – KNÍNICKÝ SBOREČEK – MINISTRANTI – …


MODLITBY MAMINEK            ČLÁNKY v této rubrice

Milé maminky (novopečené, i vy zkušené),
již delší dobu máme v naší farnosti možnost připojit se k Hnutí modlitby matek – více informací o tomto hnutí se můžete dozvědět např. na tomto odkazu.

Aktuální rozpis skupinek modlících se matek v Knínicích platný od července 2020:

čas kontakt
každou středu v 9:00 na faře Jitka Muchová: 728013021
každý čtvrtek v 20:00 Blanka Ševčíková: 723243463
Danka Ošlejšková: 737187276

Dveře jsou otevřené všem maminkám, které by se chtěly kdykoliv během roku připojit k některé ze skupinek a začít se společně modlit za své i další děti.

KNÍNICKÝ SBOREČEK                          ČLÁNKY v této rubrice

Knínický sboreček funguje už dlouhou řádku let, postupně se vyvíjí, dospívá, pomalu také obměňuje… Hraje na některých nedělních mších svatých a na většině slavností během liturgického roku, na pobožnostech, farních akcích atd. Další jeho aktivity můžete vysledovat z článků v rubrice.

CD sborečku: Postní písně a Křížová cesta, Pro radost (2009), Čeká mě den (2011)

Členové současní i minulí (*):

Petra Hartlová (Hauptová) (vedoucí sboru), Alena Filoušová (Grénarová)*, Alena Lujková, Aneta Kopalová, Barbora Pecnová (Hauptová)*, Ivana Hauptová, Ivana Kubínová, Lada Hauptová, Lucie Konečná*, Lucie Přikrylová, Monika Přikrylová, Marie Kubínová*, Martina Axmanová*, Martin Lizna*, Jan Lujka, Petra Hauptová (Dvořáková)*, Radka Jedličková, Vladimír Mucha, Jitka Muchová, Anežka Přikrylová, Anežka Přikrylová ml., Jaroslava Hauptová, Martina Kotoučková, Soňa Hlubinková*, Zuzana Ševčíková, Blanka Ševčíková, Vladimír Ožvoldík, Roman Ožvoldík, Nikola Ožvoldíková, Miroslav Hartl (manažer a nahrávací expert sborečku 😮 )

Hudební nástroje sborečku: 2 kytary, klavír, vajíčko, hůlky, triangl, harmonika, djembe (africký buben), flétna sopránová, flétna altová, flétna sopraninová, klarinet, basa

Máš zájem s námi zpívat? ale také pravidelně docházet na zkoušky a přinášet dobrou náladu? Dej vědět Petře Hartlové! 😀

MINISTRANTI

vede Pavel Zvěřina, schůzky jsou 1x měsíčně v sobotu v 10 hodin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.