Děti víry

Milé DĚTI VÍRY!
Scházíme se k modlitbě každou sobotu v 10:00 v kostele (starší děti) a na faře (mladší děti).


Rosteme spolu ve víře v našeho Pána Ježíše Krista. Prosíme Ducha svatého, aby nás učil se modlit, aby nás vedl. Během modlitby Ježíši vyjadřujeme lítost nad našimi hříchy a radujeme se z toho, že Jej můžeme chválit. Modlíme se za naše potřeby, za sebe navzájem a za druhé.

deti.vira.cz
Vlčí doupě

Pokud nemůžete třeba kvůli nemoci přijít na modlitební setkání, můžete se sami nebo se svými sourozenci pomodlit nám známe modlitby z MODLITEBNÍ BROŽURKY DĚTI VÍRY.

Fotografie z domácích modliteb Dětí víry najdete ve Fotogalerii.

Děcka, můžeme si navzájem žehnat a vyprošovat u našeho Pána sílu, abychom zvládli všechno, co prožíváme!

DĚTI VÍRY ŽÍJI PODLE TOHO, ČEMU VĚŘÍ.

Pro „každodenní použití“ se mi moc líbí tato modlitba:

Pane,
buď přede mnou
a ukazuj mi cestu,
buď vedle mě
a doprovázej mě,
buď za mnou
a ochraňuj mě,
buď pode mnou
a drž mě,
buď nade mnou
a žehnej mi,
buď ve mě
a dej mi radost žít.
Amen.