Děti víry

Milé DĚTI VÍRY!
Věříme v našeho Pána Ježíše Krista, i když jsme doma. Můžeme prosit Ducha svatého, aby nás učil se modlit. Můžeme Ježíši vyjadřovat lítost nad našimi hříchy. Můžeme Boha z celého srdce chválit. Můžeme se modlit jeden za druhého.

Nechte se ve své víře inspirovat portálem deti.vira.cz. A důležitá jsou pro nás naše oblíbená videokázání o. Romana Vlka – najdete na youtube kanálu Vlčí doupě.

V době našeho společného setkání (sobota 9:00) nebo i v jiný čas se můžete sami nebo se svými sourozenci pomodlit nám známe modlitby z MODLITEBNÍ BROŽURKY DĚTI VÍRY.

Fotografie z domácích modliteb Dětí víry najdete ve Fotogalerii.

Děcka, můžeme si navzájem žehnat a vyprošovat u našeho Pána sílu, abychom zvládli všechno, co v těchto dnech prožíváme!

DĚTI VÍRY ŽÍJI PODLE TOHO, ČEMU VĚŘÍ.

Pro „každodenní použití“ se mi moc líbí tato modlitba:

Pane,
buď přede mnou
a ukazuj mi cestu,
buď vedle mě
a doprovázej mě,
buď za mnou
a ochraňuj mě,
buď pode mnou
a drž mě,
buď nade mnou
a žehnej mi,
buď ve mě
a dej mi radost žít.
Amen.