Modlitby matek

Milé maminky,
již delší dobu máme v naší farnosti možnost připojit se k Hnutí Modliteb matek – více informací o tomto hnutí se můžete dozvědět např. na tomto odkazu.

Aktuální rozpis skupinek modlících se matek v Knínicích:

časkontakt
každou středu v 8:30 na fařeBlanka Ševčíková: 723243463
každou neděli v 18:30 v rodináchDanka Ošlejšková: 737187276

Dveře jsou otevřené všem maminkám, které by se chtěly kdykoliv během roku připojit k některé ze skupinek a začít se společně modlit za své děti.

MODLITEBNÍ TRIDUUM
4x za rok jsme zvány, abychom spolu s celou farností prožily tři dny v přítomnosti Boží, setkáváme se k adoraci a společné modlitbě. V pátek odprošujeme za naše hříchy, v sobotu odpouštíme těm, kteří nám ublížili a v neděli děkujeme a chválíme Boha za všechna dobrodiní, co nám prokázal.
Triduum-průvodce.pdf

MODLITBA ZA OBNOVU
Otče, modlíme se za OBNOVU.
Prosím, vylij svého Ducha na svůj lid
a daruj nám nové vidění tvé slávy,
novou zkušenost s tvou mocí,
novou víru ve tvé Slovo
a nové zasvěcení se do tvé služby,
aby tvá láska mezi námi rostla
a tvé království přišlo.
Věříme, Otče, ve tvou ochranu proti úkladům ďábla,
který chce zničit tvé plány a úmysly.
Prohlašujeme tě Pánem v našich životech.
Ať se stane vůle tvá. Amen.