MODLITBA ZA MANŽELSTVÍ, KTERÝM HROZÍ ROZPAD

Milovaný Otče, tím, že jsi ustanovil manželství,
dal jsi nám nejlepší způsob k naplnění přikázání lásky.
Tvůj Syn Ježíš Kristus začal hlásat své poselství spásy tím,
že pomohl manželům a jejich přátelům na svatbě v Káně.
Byla tam i Panna Maria – a právě ona si první všimla,
že nový manželský svazek má problém.

Prosím tě, dobrý Otče, prosím Ježíše i Marii,
zachraňte všechna manželství, kterým hrozí rozpad
z nejrůznějších příčin.
Prosím tě, aby manželství, za které se modlím,
prožilo zázrak proměny
zla na dobro,
chladu na vroucnost,
tvrdosti na jemnost,
hrubých slov na něžná,
odcizení na blízkost,
smutku na radost,
lhostejnosti na touhu.
Aby se tak zjevila tvá sláva
a znovu v tebe uvěřili oni i jejich děti. Amen.