Postní doba 2021

Prožíváme postní dobu,
nabízíme tedy dětem obrázky a lušťovky právě s tímto námětem.

Po celou dobu postní můžete dětem tisknout a kopírovat obrázky dle vaší potřeby a možností. Pokud se dětem podaří něco vyplnit, vymalovat,… můžete listy opět vzít do kostela, dát na stolek pod kůrem nebo pod nástěnku na židličku a nástěnku s obrázky budeme průběžně obměňovat.

POPELEČNÍ STŘEDA:

osmisměrka
rozdíly
rozsypaný popel

POSTNÍ DOBA:

povídání s doplňováním
co je smyslem postní doby
popletený postní text
proč se postit
pokušení
návrat k Otci
velké věci se skládají z malých

Všem přejeme požehnané prožívání postní doby! Vaše katechetky