Pro děti od katechetek

Milé děti, protože se nyní nemůžeme setkávat v hodinách náboženství, chtěly bychom vám nabídnout možnost malého „vzdělávání“. Každý týden se zde objeví zajímavé úkoly. Víme, že toho máte do školy hodně, proto vás nechceme zahlcovat dalšími úkoly, ale kdo by chtěl, může svůj obrázek, výtvor, vyplněný list poslat na e-mailovou adresu své paní katechetce. (rodiče emailové kontakty určitě mají). Těší se na vás katechetky Jitka a Markéta.

Milé děti, máme tu další týden úkolů. Tento týden si připomeneme hned několik světců.
Prvním z nich je jeden ze dvanácti apoštolů – sv. Ondřej, který má svátek 30. 11.
Další známou světicí je sv. Barbora – 4. 12. a posledního budete všichni určitě dobře znát, protože je to sv. Mikuláš.
Napřed si o nich něco málo řekneme a pak se hned můžete dát do plnění úkolů:

Prvním je tedy sv. Ondřej – jméno je řeckého původu a znamená „mužný“, „statný“ nebo odvážný.
Co o něm víme z Nového zákona?
Byl starším bratrem apoštola Petra a pocházeli z Betsaidy. (Jan 1,44)
Původním povoláním rybář u Genezaretského jezera. (Mt 4,18-22, Mk 1,19-20, Lk 5,10)
Byl učedníkem Jana Křtitele. (Jan 1,40-41)
Přivedl k Ježíši chlapce s pěti ječnými chleby a dvěma rybami. (Jan 6,8-9)
Po nanebevzetí Ježíše zmiňován spolu s ostatními apoštoly ve večeřadle. (Sk 1,13)
Co o něm říká tradice a legendy?
Podle Eusebia působil Ondřej v Malé Asii a Skýtii u Černého moře a na svých cestách došel až k Volze. Podle legendy byl ukřižován ve městě Patras (Patrae) v Acháji na kříži ve tvaru písmene X. Proto se tomuto kříži říká svatoondřejský.
Sv. Ondřej je zobrazován jako starý muž s dlouhými vlasy a vousy, s knihou evangelií v pravici, opírající se o kříž ve tvaru X.

4. prosince slaví svátek všechny Barunky, Barborky, Barušky nebo jak všelijak jinak jim říkáme. Jejich patronkou je svatá Barbora. Svatá Barbora žila v Turecku kolem roku 300. Tehdy byli  křesťané pronásledovaní a za svou víru umírali. Podle legendy byla  Barbora jedinou dcerou v rodině bohatého kupce. Tajně se seznámila s Ježíšovým učením  a toužila žít podle něj. Její otec s tím ale nesouhlasil a nechal ji uvěznit v kamenné věži.  Barboře se podařilo nechat se tam potají pokřtít. Pak ale musela utéct. Když ji chytili, byla  uvržena do vězení, kde velmi trpěla a nakonec byla pro svou věrnost ve víře popravena. Více se dozvíte, když si otevřete povídání o sv. Barboře.

6. 12. slaví svůj svátek sv. Mikuláš – o jeho životě se dočtete v úkolech.

Ještě vám dnes přidáme jednu rubriku a to je evangelium na danou neděli – nyní tedy na 2. adventní neděli. Jsou to texty a úkoly pro lepší pochopení nedělního evangelia. „Hlavní postavou“ tohoto evangelia je Jan Křtitel, proto většina úkolů bude směřována právě k němu.

1. – 3. třída: druhá adventní svíčka, svatá Barbora omalovánka, svatý Mikuláš omalovánka, obrázkové čtení o sv. Mikulášovi, a ještě jedno obrázkové čtení, svatý Ondřej omalovánka

4. třída a výš: vzkaz od svatého Mikuláše, Mikulášská domalovánka, Mikulášská tajenka, Povídání o svaté Barboře

MODLITBY KE SVATÉMU MIKULÁŠOVI

PÍSNIČKY O SVATÉM MIKULÁŠOVI – Mikuláš dobré srdce má a Mikuláš z Myry biskup je.

K EVANGELIU 2. NEDĚLE ADVENTNÍ: 1, 2, 3, 4, 5, 6

– – – – –

A JEŠTĚ JEDEN SUPER TIP PRO CELOU RODINU:

PŘIJĎ A OBNOV TVÁŘ ZEMĚ
– adventní projekt 2020 z Katechetického centra brněnské diecéze

Náhled

– – –

PRO ZVÍDAVÉ A SOUTĚŽIVÉ

Máte rádi soutěžení?
Co takhle se zapojit do naší farní Podzimní biblické soutěže, nebo do soutěžení ve Vlčím doupěti, anebo s Radiem Proglas?

KATECHEZE PRO ŠKOLÁKY aneb NÁBOŽENSTVÍ NA RADIU PROGLAS

Každý všední den v 11:05 Radio Proglas vysílá Katecheze pro školáky. V pondělí pro prvňáky, v úterý pro druháky, ve středu pro třeťáky, ve čtvrtek pro čtvrťáky, v pátek pro páťáky. Katecheze zajímavě přednáší sestra Mlada nebo sestra Edita.
Minulé katecheze (také z jarního koronavirového období) najdete v audioarchivu Radia Proglas
.