úkoly z náboženství 4

Děti, máme tu druhý adventní týden – na adventním věnci už hoří druhá svíčka. Tento týden máme pro vás připraveno povídání o Ježíšově Mamince Panně Marii a o sv. Lucii. Dále si potom můžete zpracovat téma třetí neděle adventní.

MALÉ POVÍDÁNÍ KE SVÁTKŮM PANNY MARIE BĚHEM ROKU
8. září 
slavíme svátek Narození Panny Marie. Během roku se však setkáme s několika dalšími svátky a slavnostmi, které nám Pannu Marii připomínají.
Protože církevní rok nezačíná v kalendáři v lednu, ale o něco dříve, v době adventní, začneme slavností Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince
1. ledna slavíme Svátek Matky Boží, oslavujeme zde, že Maria se stala maminkou Ježíše.
Na začátku jara, v březnu, slavíme slavnost Zvěstování Panny Marie. Tato slavnost připadá na 25. březen – kdo už umí dobře počítat a ví, jak jdou za sebou měsíce v roce, jistě snadno spočítá, že je to devět měsíců před Vánocemi. Připomínáme si známou událost, kdy anděl Gabriel, navštívil Pannu Marii a zvěstoval jí, že ji Bůh vyvolil, aby se stala matkou Ježíše, který zachrání svět od hříchu. O této události si můžete přečíst v Bibli.
Celý měsíc květen je obvykle zasvěcený Panně Marii.
Další mariánský svátek připadá na 31. května a jmenuje se „Navštívení Panny Marie“. Tento den nám připomíná událost, která je také popsána v Bibli a následuje krátce poté, co k Marii přišel anděl Gabriel. Maria se od anděla dozvěděla, že i její příbuzná Alžběta, přestože už je velmi stará, začala čekat miminko – více se také dočtete v Bibli.
Na léto připadá poslední slavnost – 15. srpna slavíme Mariino nanebevzetí, to znamená, že Panna Maria byla po své smrti přijata do nebe tak, jako Pán Ježíš – s tělem i duší.
Poté přichází již zmíněný svátek Narození Panny Marie.
Kromě těchto velkých svátků si během roku Marii připomínáme různými památkami: Panny Marie Lurdské 11. února, který se týká Mariina zjevení malé dívce Bernadettě ve francouzských Lurdech (od roku 1992 je to také světový den nemocných), dále Panny Marie, prostřednice všech milostí (8. května), Panny Marie Karmelské (16. července), Panny Marie růžencové (7. října) a svátek Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě je jako poslední v roce 21. listopadu.

SVATÁ LUCIE – svátek slaví 13. prosince. Narodila se v Itálii v bohaté rodině, pravděpodobně před rokem 290. Už jako malá křesťanská dívka milovala Ježíše a chtěla Mu být za všech okolností věrná. Proti její vůli ji rodiče zaslíbili ale bohatému pohanskému mladíkovi. Pak její matka vážně onemocněla a byla zázračně uzdravena na přímluvu sv. Agáty, právě zásluhou Lucie. Po uzdravení matka zrušila plánovaný sňatek. Lucie rozdala své věno chudým, což se nelíbilo jejímu ženichovi. Udal ji místodržícímu jako křesťanku. Byla umučena v prvních letech krvavého pronásledování za císaře Diokleciána, pravděpodobně roku 304.
Jméno Lucie pochází z latinského slova „lux“ tzn. světlo. Sv. Lucie byla světlem pro chudé lidi a ukazovala jim Boží lásku, proto ji měli rádi.

1. – 3. TŘÍDA: Svatá Lucie – omalovánka, Povídání a omalovánka o svaté Lucii, Neposkvrněné početí, Maria je naše maminka
4. TŘÍDA A VÝŠ: Povídání a omalovánka o svaté Lucii, Maria – náš vzor, Evangelium ke slavnosti Neposkvrněného početí, Panna Maria
PŘÍPRAVA NA EVANGELIUM 3. NEDĚLE ADVENTNÍ: text evangelia, zamyšlení, hledání rozdílů, komiks, obrázek 1, obrázek 2, obrázek 3

– – – – –

Náhled