úkoly z náboženství 2

SVATÁ KATEŘINA ALEXANDRIJSKÁ
Sv. Kateřina Alexandrijská byla velice půvabná a krásná. Pocházela ze vznešeného rodu, byla dcerou krále. Během dětství poznala Krista a rozhodla se žít pro Něho. Slíbila, že Mu bude věrná a proto odmítala všechny nápadníky.  Během života se dokonce setkala i s císařem, který v Boha nevěřil a uctíval jiné bohy a byl proti křesťanství. Kateřina mu to vytkla a císař ji nechal uvěznit. Kateřina ale svým vystupováním a vyprávěním o Bohu přivedla spoustu učených lidí k víře, dokonce i císařovnu, která ji byla v žaláři navštívit a také vojáka, který ji hlídal. Nakonec ji císař nechal mučit a poté popravit. Je patronkou dívek, švadlen, advokátů, studentů, pedagogů,…

Nyní si něco řekneme o adventu.
Co je advent? Plamínek první svíčky na adventním věnci oznamuje začátek nového liturgického roku a také jeho prvního období: čekání na Vánoce. Každou ze čtyř adventních nedělí se na věnci zapaluje o jednu svíčku navíc. Až se rozhoří všechny čtyři, bude blízko Štědrý večer!
Latinské slovo „advent“ znamená příchod. Těšíme se totiž z toho, že Ježíš přišel na svět a narodil se v Betlémě – aby si Bůh a lidé mohli být blízko; těšíme se také, že přijde podruhé, na konci časů a s velkou silou – aby obnovil celý svět do Boží krásy.
Veliký adventní věnec určitě uvidíš v každém kostele. Lidé si ale rádi rozsvěcují podobný věnec i doma. Jak se takový věnec dělá? Jehličnaté větvičky se svážou do kruhu, přidají se barevné stužky, a třeba ještě další ozdoby, a pak to nejdůležitější – čtyři svíce (více k výrobě adventního věnce na www.vira.cz).
Jak ubíhá čas do Vánoc, můžeš vidět i na adventním kalendáři. Lidé jich vymysleli celou spoustu. Třeba dům s okénky, která skrývají překvapení na každý adventní den. Nebo šňůru z korálků: postupně si je vybarvuješ a vidíš, jak se blíží Vánoce. Kalendář i věnec mají jediný úkol: naučit nás dobře čekat, ne omrzele a s nudou, ale trpělivě a s radostí. Kdo se sám umí těšit, umí přinášet radost a pomoc i druhým lidem.

První adventní svíčka – Přijď, ó Pane, přijď…

1. – 3. třída – Vzpomínka na Krista Krále, omalovánka Krista Krále

4. třída (prvokomunikanti) – Začíná advent, Jan Křtitel, Adventní cesta, Adventní kvíz

5. třída a výš – Jan Křtitel, Adventní kvíz